Main Catalogue

Number Title Author Dates Publisher
1 Αεροπορικη Επιθεωρηση   2011  
2 Αεροπορικη Επιθεωρηση   2012  
3 Αεροπορικη Επιθεωρηση   2012  
4 Τζιχαντ ο ιερός πόλεμος. Kepel Gilles 2001 Εκδόσεις Καστανιώτη
5 Δακρυσμένη Μικρασία. 1919-1922: τα χρόνια που συντάραξαν την Ελλάδα. Τζανακάρης Βασίλης Ι. 2007 Μεταίχμιο
6 Dresden Tuesday 13 February 1945. Taylor Frederick 2004 Bloomsbury
7 Intelligence in War. Knowledge of the enemy from Napoleon to Al-Qaeda. Keegan John 2003 Alfred A. Knopf
8 War in the Desert. Collier Richard 2004 Time-Life Books
9 Inside the SAS. Philip Craig, Taylor Alex 1992 Bloomsbury
10 The Art of War. War and military thought. van Creveld Martin 2000 Cassell & Co
11 Ο ελληνικός στρατός κατά τον Πρώτον Παγκόσμιον Πόλεμον 1914-1918. Τόμος δεύτερος. Η συμμετοχή της Ελλάδος εις τον πόλεμον 1918. Ομηρίδης Σκυλίτσης Αριστείδης 1961 Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού
12 The Art of War. Tzu Sun 1988 Shambhala
13 1812 Napoleon's Fatal March on Moscow. Zamouski Adam 2004 Harper Perennial
14 Dying to Win. The strategic logic of suicide terrorism. Pape Robert A. 2005 Random House
15 The Battle for Spain. The Spanish Civil War 1936-1939. Beevor Antony 2006 Weidenfeld & Nicolson
16 Retribution. The battle for Japan, 1944-45. Hastings Max 2008 Alfred A. Knopf
17 The World's Worst Aircraft from pioneering failures to multimillion dollar disasters. Wichester Jim 2006 Grange Books
18 Ιστορία του Εμφύλιου Πολέμου 1945-49 (το δεύτερο αντάρτικο). Τόμος τέταρτος. Γρηγοριάδης Φοίβος Ν.   Καμ. Χρ. Καμαρινόπουλος
19 Ιστορία του Εμφύλιου Πολέμου 1945-49 (το δεύτερο αντάρτικο). Τόμος τρίτος. Γρηγοριάδης Φοίβος Ν.   Καμ. Χρ. Καμαρινόπουλος
20 Ιστορία του Εμφύλιου Πολέμου 1945-49 (το δεύτερο αντάρτικο). Τόμος δεύτερος. Γρηγοριάδης Φοίβος Ν.   Καμ. Χρ. Καμαρινόπουλος
21 Ιστορία του Εμφύλιου Πολέμου 1945-49 (το δεύτερο αντάρτικο). Γρηγοριάδης Φοίβος Ν.   Καμ. Χρ. Καμαρινόπουλος
22 Εμφύλιος 1946-1949. Οι εικόνες μιας τραγωδίας. Παπαθεοδώρου Γιάννης 2006 Εκδόσεις Μέτρον
23 Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913. Γρηγοριάδης Σόλων Ν. 2011 Τα Νέα
24 Εποποιία και κατάρρευση. Από την Αλβανία στην κατοχή. Γρηγοριάδης Σόλων Ν. 2011 Τα Νέα
25 3η Σεπτεμβρίου 1843. Φωτιάδης Δημήτρης 2011 Τα Νέα
26 Τα λαυρεωτικά και η χρεοκοπία του 1893. Βουρνάς Τάσος 2011 Τα Νέα
27 Σαγγάριος. Εποποιία και καταστροφή στη Μικρά Ασία. Φωτιάδης Δημήτρης 2011 Τα Νέα
28 The Illustrated History of WW II Ray John 2003 Weidenfeld & Nicolson
29 The Spartans, En epic history. Cartledge Paul 2003 Pan Books
30 Φύλλα χάρτη Βόρειας Ελλάδας. Η πρώτη απεικόνιση τέλη 19ου-αρχές 20ού αιώνα. Λιβιεράτος Ευάγγελος (επιμ.) 2003 Εθνική Χαρτοθήκη
31 Ιστορία του ελληνικού έθνους. Τόμος Δ΄. Μέγας Αλέξανδρος, Ελληνιστικοί χρόνοι. Χριστόπουλος Γεώργιος, Μπαστιάς Ιωάννης (επιμ.) 1973 Εκδοτική Αθηνών
32 Ιστορία του ελληνικού έθνους. Τόμος Γ΄2. Κλασσικός ελληνισμός. Χριστόπουλος Γεώργιος, Μπαστιάς Ιωάννης (επιμ.) 1972 Εκδοτική Αθηνών
33 Ιστορία του ελληνικού έθνους. Τόμος Γ΄1. Κλασσικός ελληνισμός. Χριστόπουλος Γεώργιος, Μπαστιάς Ιωάννης (επιμ.) 1971 Εκδοτική Αθηνών
34 Ιστορία του ελληνικού έθνους. Τόμος Β΄. Αρχαϊκός ελληνισμός. Χριστόπουλος Γεώργιος, Μπαστιάς Ιωάννης (επιμ.) 1971 Εκδοτική Αθηνών
35 Ιστορία του ελληνικού έθνους. Τόμος Α΄. Προϊστορία και πρωτοϊστορία. Χριστόπουλος Γεώργιος, Μπαστιάς Ιωάννης (επιμ.) 1970 Εκδοτική Αθηνών
36 Οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος (1940-1941). Δημόπουλος Θεόδωρος 2010 Eurobooks
37 An Anatomy of Terror. A history of terrorism. Sinclair Andrew 2003 Pan Books
38 Ivan's War. The Red Army 1939-1945. Merridale Catherine 2005 Faber & Faber
39 British and American Tanks of World War Two. The complete illustrated history of British, American and Commonwealth tanks 1939-1945. Chamberlain Peter, Ellis Chris 2004 Silverdale Books
40 World War II. Nazi's Strike.   2005 Taj Books
41 The Road to Stalingrad. Newton John (ed.) 2004 Time-Life
42 Ιστορία της συγχρόνου Ελλάδας 1941-1967. Τόμος τέταρτος. Δημηιουργία και πολιτική 1950-1967. Γρηγοριάδης Σόλων Νεοκ. 1974 Εκδόσεις Καπόπουλος
43 Επίλογος στο Γουδί. Η δίκη των Εξ. Κοτζιάς Αλέξανδρος 1974 Φυτράκης
44 Greek seamen and Greek Steamships on the Eve of the First World War. Harlaftis Gelina 1994 Aegean Maritime Museum
45 The 1916 Experience. Verdun and the Somme. Thompson Julian 2006 Carlton Books
46 How to Read Hitler. Gregor Neil 2005 Granta Books
47 Mein Kampf. Hitler Adolf 1998 Pimlico
48 Never Give in! The best of Winston Churchill's speeches. Churchill Winston S. (ed.) 2003 Pimlico
49 Ιστορία της συγχρόνου Ελλάδος 1941-1967. Τόμος δεύτερος.Κατοχή-απελευθέρωσις. Γρηγοριάδης Σόλων Νεοκ. 1973 Εκδόσεις Καπόπουλος
50 Ιστορία της συγχρόνου Ελλάδος 1941-1967. Τόμος πρώτος. Κατοχή. Γρηγοριάδης Σόλων Νεοκ. 1973 Εκδόσεις Καπόπουλος
51 Hitler's Alpine Retreat. Wilson James 2006 Pen & Sword Military
52 Το έπος του '40-'41. Αφιέρωμα μνήμης στους πατριώτες του πολέμου. Έκθεση φωτογραφίας Λάζαρου Ακκερμανίδη. Παπανικολάου Δημήτρης (επιμ.) 1997 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας-Δήμος Πατρέων
53 Ιστορία της Αστυνομίας πόλεων 1921-1971 και οι αστυνομικοί θεσμοί εν Ελλάδι από της βαθείας αρχαιότητος. Σταμάτης Χαραλ. Θ. 1971  
54 Ο εθνικός διχασμός. Βενιζέλος και Κωνσταντίνος. Κοτζιάς Α.   Φυτράκης
55 Η δολοφονία του Καποδίστρια. Το τίμημα της ανεξαρτησίας. Βουρνάς Τάσος 2011 Τα Νέα
56 World War II Infantry Tactics. Squad and Platoon. Bull Stephen 2004 Osprey
57 What We Knew. Terror, mass murder and everyday life in Nazi Germany. An oral history. Johnson Eric, reuband Karl-Heinz 2005 John Murray
58 Απομνημονεύματα 1856-1906. Αγγελάκις Εμμανουήλ Σ. 2004 Βιβλιοπωλείον "της Εστίας"
59 Παρακρατικές οργανώσεις και 21η Απριλίου. Λεντάκης Ανδρέας 1975 Εκδόσεις Καστανιώτη
60 Πολιτικές δολοφονίες και εμφύλιοι πόλεμοι στην Ελλάδα. Παπανικολάου Λύσανδρος 2004 Εκδόσεις Φρυδά
61 Εργατική Ελλάς. Μεγάλη κοινωνική επιθεώρησιςεκδιδομένη εν Αθήναις την 1ην και 15ην εκάστου μηνός. Έτος Α΄, τόμος πρώτος, Μάιος-Δεκέμβριος 1937.   1937  
62 What Every Person Should Know About War. Hedges Chris 2003 Free Press
63 1918-1978. 60 χρόνια Ριζοσπάστης.   1978  
64 Ο 20ός αιώνας στην πρώτη σελίδα. Φκιαράς Μάκης (επιμ.) 1999 ΕΛΙΑ-Αστραία
65 Η εκστρατεία εις Μικράν Ασίαν (1919-1922). Τόμος έβδομος. Το τέλος της εκστρατείας 1922. Μέρος πρώτον. Υποχωρητικοί αγώνες των Α΄ και Β΄ Σωμάτων Στρατού. Ομηρίδης Σκυλίτσης Αριστείδης 1962 Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού
66 Η εκστρατεία εις Μικράν Ασίαν (1919-1922). Τόμος πέμπτος. Επιχειρήσεις προς Άγκυραν 1921. Μέρος δεύτερον. Καλαϊτζής Γεώργιος 1965 Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού
67 Η εκστρατεία εις Μικράν Ασίαν (1919-1922). Τόμος πέμπτος. Επιχειρήσεις προς Άγκυραν 1921. Μέρος πρώτον. Καλαϊτζής Γεώργιος 1965 Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού
68 Ο εθνικός διχασμός. Βενιζέλος και Κωνσταντίνος. Κοτζιάς Αλέξανδρος 2011 Τα Νέα
69 An Incomplete History of World War II. Kiester Edwin Jr 2007 Murdoch Books
70 Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 2. Μαρκεζίνης Σπ. Β. 1966 Βίπερ-Πάπυρος Πρεςς
71 Interrogations. Inside the minds of the Nazi elite. Overy Richard 2001 Penguin Books
72 Servants of Evil. New first-hand accounts of the Second World War from survivors of Hitler's armed forces. Carruthers Bob (ed.) 2004 Andre Deutsch
73 Hitler's Hitmen. Knopp Guido 2000 Sutton Publishing
74 The Murder of Adolf Hitler. The truth about the bodies in the Berlin bunker. Thomas Hugh 1996 St. Martin's Press
75 Explaining Hitler. The search for the origins of his evil. Rosenbaum Ron 1999 Papermac
76 One Woman's War. A diary of an English woman living in occupied Greece 1939-1945. reader Zervos Stella 1991 Athens Centre Academic Press
77 Hitler's Table Talk, 1941-1944. His private conversations. Trevor-Roper, H.R. (intro and preface) 2002 Phoenix Press
78 Koba the Dread. Laughter and the twenty million. Amis Martin 2002 Jonathan Cape
79 Albert Speer: His Battle with Truth. Sereny Gitta 1995 Picador
80 The Death of Hitler. The full story with new evidence from secret Russian archives. Petrova Ada, Watson Peter 1996 W.W. Norton & Company
81 Heydrich. The Face of Evil. Dederichs Mario R. 2006 Greenhill Books
82 Η εκστρατεία εις Μικράν Ασίαν (1919-1922). Τόμος τέταρτος. Επιχειρήσεις Ιουνίου-Ιουλίου 1921. Δανέλλης Ξενοφών 1964 Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού
83 Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 9 Μαρκεζίνης Σπ.Β. 1966 Βίπερ-Πάπυρος πρεςς
84 Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας 1940-1967. Τόμος τρίτος. Ψυρούκης Νίκος 1976 Εκδόσεις Επικαιρότητα
85 Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας 1940-1967. Τόμος δεύτερος. Ψυρούκης Νίκος 1975 Εκδόσεις Επικαιρότητα
86 Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας 1940-1967. Τόμος πρώτος. Ψυρούκης Νίκος 1975 Εκδόσεις Επικαιρότητα
87 Στέμμα και σβάστικα. Η Ελλάδα της κατοχής και της αντίστασης 1941-1944. 2. Φλάισερ Χάγκεν 1995 Εκδόσεις Παπαζήση
88 Στέμμα και σβάστικα. Η Ελλάδα της κατοχής και της αντίστασης 1941-1944. 1. Φλάισερ Χάγκεν   Εκδόσεις Παπαζήση
89 Το χρονικό της σκλαβιάς. Ζαλοκώστας Χρήστος 1949 Άλφα
90 Band of Brothers. E Company, 506th Regiment, 101st Airborne from Normandy to Hitler's Eagle's Nest. Ambrose Stephen E. 2001 Touchstone Books
91 Sacred Causes. Religion and Politics from the European Dictators to Al Qaeda Burleigh Michael 2006 HarperPress
92 The Dark Valley. A Panorama of the 1930s. Brendon Piers 2001 Pimlico
93 Interrogations. The Nazi Elite in Allied Hands,1945. Over Richard 2002 Penguin books
94 Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 12 Μαρκεζίνης Σπ.Β. 1966 Βίπερ-Πάπυρος πρεςς
95 Corelli's Mandolin. A novel. de Bernieres Louis 1994 Vintage Books
96 Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 10 Μαρκεζίνης Σπ.Β. 1966 Βίπερ-Πάπυρος πρεςς
97 Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 1. Μαρκεζίνης Σπ. Β. 1966 Βίπερ-Πάπυρος Πρεςς
98 Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 8. Μαρκεζίνης Σπ.Β. 1966 Βίπερ-Πάπυρος πρεςς
99 The anatomy of Fascism Paxton Robert O. 2004 Allen Lane-Penguin
100 Fighter- The Story of the Battle of Britain Deighton Len 1996 Pimlico
101 Hitrer and Churchill- Secrets of Leadership. Roberts Andrew 2003 Weidenfeld&Nicolson
102 SS1- The Unlikely Death of Heinrich Himmler Thomas Hugh 2001 Fourt Estate
103 Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 7. Μαρκεζίνης Σπ. Β. 1966 Βίπερ-Πάπυρος Πρεςς
104 Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 6. Μαρκεζίνης Σπ. Β. 1966 Βίπερ-Πάπυρος Πρεςς
105 Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 5. Μαρκεζίνης Σπ. Β. 1966 Βίπερ-Πάπυρος Πρεςς
106 Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 4. Μαρκεζίνης Σπ. Β. 1966 Βίπερ-Πάπυρος Πρεςς
107 Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 3. Μαρκεζίνης Σπ. Β. 1966 Βίπερ-Πάπυρος Πρεςς
108 The Wars of the Ancient Greeks and their invention of Western military culture. Davis Hanson Victor 1999 Cassell
109 Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 11 Μαρκεζίνης Σπ.Β. 1966 Βίπερ-Πάπυρος πρεςς
110 Σημαία του λαού (σελίδες από την ιστορία του "Ριζοσπάστη") 1917-1936. Μέρος Α΄. Ζορμπαλάς Σταύρος 1966 Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις
111 Himmler's Crusade. The true story of the 1938 Nazi expedition to Tibet. Hale Christopher 2003 Bantam Press
112 The Complete Idiot's Guide to Nazi Germany. Smith Thompson Robert 2003 Alpha Books
113 The Illustrated Encyclopedia of Firearms. Hogg Ian V. 1987 New Burlington Books
114 Weapons. An international encyclopedia from 5000 BC to 2000 AD. Harding David (ed.) 1984 Galley Press
115 Ultimate Special Forces. McManners Hugh 2003 Doring Kindersley
116 The Military Propeller Aircraft Guide. Donald David 1999 Chartwell Books
117 The World's Great Handguns. Ford Roger 1997 Silverdale Books
118 Fields of Wheat, Hills of Blood. Passages to nationhood in Greek Macedonia, 1870-1990. Karakasidou Anastasia N. 1997 The University of Chicago Press
119 Blitzkrieg. From the rise of Hitler to the fall of Dunkirk. Deighton Len 2007 Pimlico
120 Ordinary Men. Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland. Browning Christopher R. 2001 Penguin Books
121 Ιστορία του ελληνικού έθνους. Τόμος Ε΄. Ελληνιστικοί χρόνοι. Χριστόπουλος Γεώργιος, Μπαστιάς Ιωάννης (επιμ.) 1974 Εκδοτική Αθηνών
122 Η επαγγελία της αδύνατης επανάστασης. Κ.Κ.Ε. και αστισμός στον Μεσοπόλεμο. Ελεφαντής Άγγελος Γ. 1976 Ολκός
123 Deutschland im Krieg. Der II. Weltkrieg in Zeitgenossischen Farbfotos. Forty George 2003 Moewig
124 ΟΚΝΕ 1922-1943. Λενινιστικό μαχητικό σχολείο των νέων.   1975 Εκδόσεις Οδηγητής
125 Πορεία προς την δόξαν. Ιωάννης Μεταξάς 4η Αυγούστου-28η Οκτωβρίου. Χατζηδάκης Μάνος Ν. 2005 Εκδόσεις Λόγχη
126 Χρονικό του αγώνα 1878-1951.   1975 Να Υπηρετούμε το Λαό
127 D-Day. The first 24 hours. Fowler Will 2003 Silverdale Books
128 Βοήθημα για την ιστορία του Κ.Κ.Ε.   [1975] Εκδόσεις του Λαού
129 Εβραίοι και χριστιανοί στη νεότερη Ελλάδα. Ιστορία των διακοινωτικών σχέσεων από το 1821 ως το 1945. Pierron Bernard 2004 Πόλις
130 Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Ο Μεσοπόλεμος 1922-1940. Β΄τόμος, μέρος 1ο. Χατζηιωσήφ Χρήστος (επιμ.) 2002 Βιβλιόραμα
131 Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι απαρχές 1900-1922. Α΄τόμος, μέρος 2ο. Χατζηιωσήφ Χρήστος (επιμ.)   Βιβλιόραμα
132 Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι απαρχές 1900-1922. Α΄τόμος, μέρος 1ο. Χατζηιωσήφ Χρήστος (επιμ.)   Βιβλιόραμα
133 Νεώτερη ιστορία του ελληνικού έθνους 1826-1974. Τόμος έβδομος. Το κράτος της Δεξιάς. Ρούσσος Γεώργιος 1975 Ελληνική Μορφωτική Εστία
134 Νεώτερη ιστορία του ελληνικού έθνους 1826-1974. Τόμος έκτος (1915-1935). Ρούσσος Γεώργιος 1975 Ελληνική Μορφωτική Εστία
135 Captain Pantoja and the Special Service. Vargas Llosa Mario 1987 Faber & Faber
136 Ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Τόμος Γ΄, 1927-1933. Κατσούλης Γιώργης Δ. 1976 Νέα Σύνορα
137 great Aircraft of WW II. Price Alfred, Spick Mike 2003 Abbeydale Press
138 The New Weapons of the World Encyclopedia. An international encyclopedia from 5000 B.C. to the 21st century. Harding David (ed.) 2007 St. Martin's Griffin
139 Cruel World. The children of Europe in the Nazi web. Nicholas Lynn H. 2005 Vintage Books
140 mud, Blood and Poppycock. Britain and the First World War. Corrigan Gordon 2004 Cassell
141 The First World War in Photographs. Holmes Richard 2001 Carlton Books
142 Η Αθήνα των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913. Αναμνηστικό λεύκωμα. Χαριτάτος Μάνος (επιμ.) 1993 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, ΕΛΙΑ
143 Handguns. A collector's guide to pistols and revolvers from 1850 to the present. Wilkinson Frederick 1996 Greebwich Editions
144 Η Δημοκρατία του Μεσοπολέμου 1922-1936. Ανδρικόπουλος Γιάννης 1987 Φυτράκης/Ο Τύπος ΑΕ
145 Στην Ελλάδα του Χίτλερ. Η εμπειρία της Κατοχής. Mazower Mark 1994 Εκδόσεις Αλεξάνδρεια
146 Ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Τόμος Ζ΄, 1950-1968. Κατσούλης Γιώργης Δ. 1978 Αντ. Λιβάνης & Σια "Νέα Σύνορα"
147 Ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Τόμος Στ΄, 1946-1949. Κατσούλης Γιώργης Δ.   Νέα Σύνορα
148 Hitler and the Holocaust. How and why the holocaust happened. Wistrich Robert S. 2002 Phoenix Press
149 Ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Τόμος Δ΄, 1934-1940. Κατσούλης Γιώργης Δ. 1976 Νέα Σύνορα
150 The SS. A warning from history. Knopp Guido 2003 Sutton Publishing Ltd
151 Ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Τόμος Β΄, 1923-1927. Κατσούλης Γιώργης Δ. 1976 Νέα Σύνορα
152 Ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Τόμος Α΄, 1918-1922. Κατσούλης Γιώργης Δ. 1976 Νέα Σύνορα
153 Extreme War. The Biggest,Best,Bloodiest and Worst in Warfare Poulos Terrence 2006 citadel Presss
154 The Wit and Wisdim of Winston Churchill. A treasury of more than 1,000 quotations and anecdotes. Humes James C. 1995 Harper Perennial
155 On Killing. The Psychological cost of Learning to kill in war and Society Grossman Dave 1996 Back Bay
156 Το ημερολόγιο του εμφύλιου διχασμού 1900-1974. Ξένες επεμβάσεις, δικτατορίες, πόλεμοι και εμφύλιοι πόλεμοι. Μανθούλης Ροβήρος 2006 Εκδόσεις Καστανιώτη
157 GULAG. A History of the Soviet Camps Applebaum Anne 2003 Allen lane
158 Endgame.1945. Victory,Retribution,Liberation Stafford David 2007 Abacus
159 Moscow. 1941. A City and People at War Braithwaite Rodric 2007 Profile Books
160 Double Standards. The Rudolf Hess cover-up. Picknett Lynn, Prince Clive, Prior Stephen 2002 Time Warner Paperback
161 Νεώτερη ιστορία του ελληνικού έθνους 1826-1974. Τόμος τρίτος. Ο 'Οθων αναλαμβάνει την πρωθυπουργία. Ρούσσος Γεώργιος 1975 Ελληνική Μορφωτική Εστία
162 Ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Τόμος Ε΄, 1941-1945. Κατσούλης Γιώργης Δ.   Νέα Σύνορα
163 1. Νέα προλεγόμενα εις τον Όμηρον. Κριτική της ιστορίας των ομηρικών επών. 2. Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, τόμος πρώτος. Κορδάτος Γιάννης 1956, 1955 Εκδόσεις "20ός αιώνας"
164 Νεώτερη ιστορία του ελληνικού έθνους 1826-1974. Τόμος πέμπτος. Εποχή του Βενιζέλου. Ρούσσος Γεώργιος 1976 Ελληνική Μορφωτική Εστία
165 Εισαγωγή στην ιστορία της νεοελληνικής κοινωνίας (1700-1821). Κρεμμυδάς Βασίλης 1976 Εξάντας
166 Εισαγωγή εις την ιστορίαν της ελληνικής κεφαλαιοκρατίας. Κορδάτος Γιάννης 1972 Εκδόσεις Επικαιρότητα
167 Ο Ρήγας Φεραίος και η Βαλκανική Ομοσπονδία. Κορδάτος Γιάννης 1974 Εκδόσεις Επικαιρότητα
168 Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας. Τόμος πέμπτος. Κορδάτος Γιάννης Κ. 1958 Εκδόσεις "20ός αιώνας"
169 Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας. Τόμος τέταρτος (1860-1900). Κορδάτος Γιάννης Κ. 1958 Εκδόσεις "20ός αιώνας"
170 Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας. Τόμος τρίτος (1834-1862). Κορδάτος Γιάννης Κ. 1957 Εκδόσεις "20ός αιώνας"
171 Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας. Τόμος δεύτερος (η επανάσταση του 1821). Κορδάτος Γιάννης Κ. 1957 Εκδόσεις "20ός αιώνας"
172 Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας. Τόμος πρώτος (Τουρκοκρατία). Κορδάτος Γιάννης Κ. 1957 Εκδόσεις "20ός αιώνας"
173 Η Ρωμαιοκρατία στην Ελλάδα (από το 146 πριν της χρονολογίας μας ως το 300). Κορδάτος Γιάννης Κ. 1959 Εκδόσεις "20ός αιώνας"
174 Ιστορία των Ελληνιστικών χρόνων. Κορδάτος Γιάννης Κ. 1959 Εκδόσεις "20ός αιώνας"
175 Ιστορία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Τόμος δεύτερος (1204-1453). Κορδάτος Γιάννης Κ. 1960 Εκδόσεις "20ός αιώνας"
176 Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. Τόμος δεύτερος. Κορδάτος Γιάννης Κ. 1956 Εκδόσεις "20ός αιώνας"
177 Ληστές. Η κεντρική Ελλάδα στα μέσα του 19ου αιώνα. Κολιόπουλος Γιάννης 1979 Ερμής
178 Ελευθέριος Βενιζέλος. Κοινωνία-οικονομία-πολιτική στην εποχή του. Βερέμης Θ., Γουλιμή Γ. (επιμ.) 1989 Εκδόσεις Γνώση
179 Fighter Missions. Gunston Bill, Peacock Lindsay et. al. 1988 Salamander Books Ltd
180 Air Force Blunders. Regan Geoffrey 2002 Carlton Books
181 Νόθες εκλογές στην Ελλάδα. Καρανικόλας Γιώργος Δ. 1973 Εκδόσεις Επικαιρότητα
182 Ελληνική πολιτική ιστορία 1950-2004. Βούλγαρης Γιάννης, Νικολακόπουλος Ηλίας, Ρίζας Σωτήρης κ.ά. 2009 Ελληνικά Γράμματα
183 The Times History of War. Drury Ian (ed.) 2000 Times Books-Harper Collins
184 Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός. Μαυρογορδάτος Γιώργος Θ., Χατζηιωσήφ Χρήστος Χ. (επιμ.) 1988 Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
185 Η γέννηση του Νεοφασισμού (Ελλάδα 1960-1970). Κατρής Γιάννης Α. 1971 Editex
186 Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. Δ΄. Τουρκοκρατία 1669-1812. Η οικονομική άνοδος και ο φωτισμός του γένους. Βακαλόπουλος Απόστολος 1973  
187 The Illustrated Encyclopedia of 19th Century Firearms. An illustrated history of the development of the world's military firearms during the 19th century. Myatt F. 1994 Crescent Books
188 The Encyclopedia of Aircraft of WW II. Eden Paul (ed.) 2004 Silverdale Books
189 Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. Τόμος ΤΡΊΤΟς. Κορδάτος Γιάννης Κ. 1956 Εκδόσεις "20ός αιώνας"
190 Ξενοκρατία και βασιλεία εν Ελλάδι (1921-1897). Φιλάρετος Γ.Ν. 1973 Επικαιρότητα
191 Sky Battles. Dramatic air warfare actions. Price Alfred 1998 Cassell
192 Νεώτερη ιστορία του ελληνικού έθνους 1826-1974. Τόμος δεύτερος. Η εποχή του Όθωνος. Ρούσσος Γεώργιος 1975 Ελληνική Μορφωτική Εστία
193 Νεώτερη ιστορία του ελληνικού έθνους 1826-1974. Τόμος πρώτος. Από τον ερχομό μέχρι την δολοφονία του Καποδίστρια. Ρούσσος Γεώργιος 1975 Ελληνική Μορφωτική Εστία
194 Η μικρασιατική καταστροφή και η στρατηγική του ιμπεριαλισμού στην ανατολική Μεσόγειο. Σωτηρίου Διδώ 1975 Κέδρος
195 Δημοκρατική ή σοσιαλιστική επανάσταση στην Ελλάδα; Νέα φάση της κρίσης του κομμουνισμού στην Ελλάδα. Πουλιόπουλος Παντελής 1972 Νέοι Στόχοι
196 Τα λαϊκά μέτωπα. Ο 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η διχτατορία της 4ης Αυγούστου. Πουλιόπουλος Παντελής   Μαρξιστική Έρευνα
197 Κοινοβούλιο ή δικτατορία; Μάξιμος Σεραφείμ 1975 Στοχαστής
198 Οι μεγάλες αποδράσεις. Γκιώνης Δημήτρης 1976 Εκδόσεις Τετράδιο
199 The Nuremberg Intervies. An American psychiatrist's conversations with the defendants and witnesses. Gellately Robert (ed.) 2006 Pimlico
200 Hitler and Nazism. Collotti Enzo 1999 Interlink Books
201 The Theory and Practice of Hell. The German concentration camps and the system behind them. Kogon Eugene 1998 Berkley Books
202 Ιστορία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Τόμος πρώτος (395-1204). Κορδάτος Γιάννης Κ. 1959 Εκδόσεις "20ός αιώνας"
203 Η μικρασιατική καταστροφή 1918-1923. Η Εγγύς Ανατολή μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ψυρούκης Νίκος 1973 Επικαιρότητα
204 Νεώτερη ιστορία του ελληνικού έθνους 1826-1974. Τόμος τέταρτος. Η εποχή του Γεωργίου Α΄. Ρούσσος Γεώργιος 1975 Ελληνική Μορφωτική Εστία
205 Ο χαφιές. Το κράτος κατά του κομμουνισμού. Συλλογή πληροφοριών από τις Υπηρεσίες Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, 1927. Δάγκας Αλέξανδρος 1995 Ελληνικά Γράμματα
206 Battle of Britain. Mosley Leonard 2004 Time-Life Books
207 The Utility of Force. The art of war in the modern world. Smith Rupert 2006 penguin Books
208 Οι επεμβάσεις των Άγγλων στην Ελλάδα. Κορδάτος Γιάνης 1973 Εκδόσεις Επικαιρότητα
209 Το ημερολόγιον Χρήστου Καραγιάννη 1918-1922. Καραγιάννης Χρήστος 1976 Απόστολος Αποστολόπουλος
210 Φωτογραφικά ντοκουμέντα από την δράση του ΕΛΑΣ (Οργάνωσης Μεραρχιών Μακεδονίας) από το αρχείο του φωτογράφου Λάζαρου Ακερμανίδη (1903-1947). Κασιμάτης Μανόλης 2006 Φωτογραφίζοντας
211 Τι ήταν η ΟΥΝΡΑ και η ΑΜΑΓΚ. Ποιος ήταν ο ρόλος που έπαιξαν στην Ελλάδα από το 1945 έως το 1960 και τι όφελος είχαν όσοι συνεργάστηκαν με αυτές. Πώς οι φωτογραφίες ορισμένων φωτογράφων βοήθησαν τον σκοπό τους. Κασιμάτης Μανόλης 2006 Φωτογραφίζοντας
212 Εθνική Αλληλεγγύη και φωτογραφία 1941-1950. Κασιμάτης Μανόλης 2005 Φωτογραφίζοντας
213 Σύντομη ιστορία της Δωδεκανήσου. 1997 έτος Δωδεκανήσου. Πενήντα χρόνια από την ένωση 1947-1997. Γιαννόπουλος Γιάννης 1997 Βουλή των Ελλήνων
214 The Greek Socialist Movement and the First World War: the Road to Unity. Leon George B. 1976 East European Quarterly
215 Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος με βάση άγνωστες πηγές και ανέκδοτα αρχεία. Κορδάτος Γιάνης 1956 Πέτρος Δ. Καραβάκος
216 Πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα. Meynaud J. 1974 Μπάυρον ΕΠΕ
217 Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας από την Επανάσταση του 1821 ως το κίνημα στο Γουδί. Βουρνάς Τάσος 1974 Αφοι Τολίδη
218 In the Bunker with Hitler 23 July 1944-29 April 1945. von Loringhoven Bernd Freytag, d'Alancon Francois 2006 Weidenfeld & Nicolson
219 Blood, Sweat and Arrogance and the myths of Churchill's war. Corrigan Gordon 2006 Weidenfeld & Nicolson
220 Μεταξύ των δύο πολέμων 1925-1940. Παπακώστας Σεραφείμ    
221 Σκλαβωμένοι νικηταί. Κύρου Αχιλ. Α. 1945 Αετός
222 Η ιστορία του εθνικού διχασμού (και της μικρασιατικής καταστροφής). Μεταξάς Ιωάννης 1935 Η Καθημερινή
223 Ο επισιτισμός 1941-1944. Τσουδερός Ε.Ι. 1946 Αργύρης Παπαζήσης
224 Ρόμμελ. Ο θρύλος της ερήμου. Καρύκας Παντελής, Κάπαρης Σπύρος, Χονδροματίδης Ιάκωβος 2009 Στρατιωτική Ιστορία
225 Γκαίμπελς. Ο μάγος της προπαγάνδας. Χονδροματίδης Ιάκωβος Περ. 2008 Στρατιωτική Ιστορία
226 Οι κατάσκοποι του Χίτλερ. Οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες κατά τον Β΄ΠΠ. Χονδροματίδης Ιάκωβος Περ. 2007 Στρατιωτική Ιστορία
227 Η μαύρη σκιά στην Ελλάδα. Εθνικοσοσιαλιστικές και φασιστικές οργανώσεις στην Ελλάδα του μεσοπολέμου και της γερμανικής κατοχής (1941-1944). Χονδροματίδης Ιάκωβος Περ. 2001 Στρατιωτική Ιστορία
228 An Incomplete History of World War I. Kiester Edwin Jr 2007 Pier 9
229 Stalingrad Beevor Antony 1998 Penguin Books
230 Russia's Heroes 1941-1945. Axell Albert 2002 Robinson
231 Forgotten Voices of the Second World War. Arthur Max 2005 Ebury Press
232 Η εθνική αντίστασις. ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ. Κριτική εισαγωγή εις την διαμόρφωσίν της. Πυρομάγλου Κομνηνός 1975  
233 "Φωτιά και τσεκούρι!". Ελλάς 1946-1949 και τα προηγηθέντα. Συνοπτική ιστορική μελέτη. Αβέρωφ-Τοσίτσας Ευάγγελος 1974 Βιβλιοπωλείον "της Εστίας"
234 Ημερολόγια και γράμματα από το μέτωπο. Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913. Τρίχα Λύντια (επιμ.) 1993 ΕΛΙΑ
235 Berlin. The Downfall 1945. Beevor Antony 2002 Viking, Penguin Books
236 Ρούπελ Απρίλιος 1941. Η ηρωική αντίσταση των οχυρών του συγκροτήματος Σιδηροκάστρου. Το χρονικό μιας εποποιίας. Χαρωνίτης Γιώργος 2002 ΕΛΙΑ
237 1941-45 Ο πόλεμος ενός εφήβου, A teenager's war, Der krieg eines Jugendlichen. Κρήτη-Αιχμαλωσία-Απελευθέρωσις, Crete-Caprivity-Liberation, Kreta-Gefangenschaft-Befreiung. Carabott Frederick V. 2001 ΕΛΙΑ
238 The Historical Atlas of World War II. Swanston Alexander, Swanston Malcolm 2007 Cartographica Press
239 Generalissimo. Chiang Kai-shek and the China He Lost. Fenby Jonathan 2003 Free Press
240 The Villa, the Lake, the Meeting. Wannsee and the final solution. Roseman Mark 2002 Penguin Books
241 Ibsen and Hitler. The playwright, the plagiarist, and the plot for the Third Reich. Sage Steven F. 2006 Carroll & Graf Publishers
242 Ο πόλεμος 1940-41 και η μάχη της Κρήτης. Μέρος Ββ. Λιναρδάτος Σπύρος 1977 Διάλογος
243 Χρονικόν μεγάλης τραγωδίας (το έπος της Μικρασίας). Αγγελομάτης Χρ. Εμ.   Βιβλιοπωλείον "της Εστίας" Ι.Δ. Κολλάρου & Σιας
244 Gun A Visual History. McNab Chris (ed.) 2007 DK Publishing
245 The Illustrated Directory of 20th Century Guns. Miller David 2001 Salamander Books
246 Album de caricatures appartenant a Demetre Antoniadis. Antoniadis Demetre 2002 ΕΛΙΑ
247 Η Β΄Ελληνική Δημοκρατία 1924-1935. Κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής σκηνής. Ρήγος Άλκης 1988 Θεμέλιο
248 Το ελληνικόν εκστρατευτικόν σώμα εις μεσημβρινήν Ρωσίαν (1919). Τσιτσεκλής Βασίλειος 1955 Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού
249 Επιχειρήσεις εις Θράκην (1919-1923). Θεοτικός Λάζαρος 1969 Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού
250 Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι εξωτερικές μας σχέσεις 1928-1932. Καραμανλής Κώστας Αλ. 1986 Ελληνική Ευρωεκδοτική
251 Σύντομη ιστορία της ελληνικής επανάστασης. Βουρνάς Τάσος   Εκδόσεις Τα. Δρακόπουλου
252 1821 Η γέννηση ενός έθνους-κράτους. Γ΄τόμος. Ο αγώνας των Ελλήνων. Πολιτικές επιλογές και στρατιωτικές επιχειρήσεις (1821-1827). Μιχαηλίδης Ιάκωβος Δ. 2010 Σκάι Βιβλίο
253 Lenin, Stalin, and Hitler: the age of social catastrophe. Gellately Robert 2007 Alfred A. Knopf
254 The Spartans. The world of the warrior-heroes of ancient Greece, from utopia to crisis and collapse. Cartledge Paul 2004 Vintage Books
255 Inside Hitler's Bunker. The last days of the Third Reich. Fest Joachim 2004 MacMillan
256 Denying the Holocaust. The growing assault on truth and memory. Lipstadt Deborah E. 1994 Penguin
257 Adolf Hitler The Final Analysis. Norman Andrew 2005 Spellmount
258 Από τον εμφύλιο στη χούντα. Τόμος E΄, 1964-1967. Λιναρδάτος Σπύρος   Εκδόσεις Παπαζήση
259 Από τον εμφύλιο στη χούντα. Τόμος Δ΄, 1961-1964. Λιναρδάτος Σπύρος 1986 Εκδόσεις Παπαζήση
260 Ελληνικοί πόλεμοι 20ός αιώνας. Χριστογιαννάκης Γιώργος (επιμ.)   Πόλεμος & Ιστορία
261 Άρης Βελουχιώτης. Ο αμφιλεγόμενος καπετάνιος του ΕΛΑΣ. Κούκουνας Δημοσθένης 2006 Εκδόσεις Μέτρον
262 1944 Η μάχη των Αρδενών. Τελευταία ευκαιρία της Βέρμαχτ. Μπινακάκης Βασίλης (επιμ.) 2010 Η Καθημερινή
263 1944 Η μάχη του Μόντε Κασίνο. Προέλαση των Συμμάχων προς τη Ρώμη. Μπινακάκης Βασίλης (επιμ.) 2009 Η Καθημερινή
264 1943 Απόβαση στη Σικελία και την Ιταλία. Με το ένα πόδι στην Ευρώπη. Μπινακάκης Βασίλης (επιμ.) 2009 Η Καθημερινή
265 1941-1943 Αντεπίθεση των Συμμάχων στον Ειρηνικό. Γκουανταλκανάλ και Ταράουα. Μπινακάκης Βασίλης (επιμ.) 2009 Η Καθημερινή
266 1919-1939 Η Γερμανία αψηφά τις Συνθήκες. Η παταγώδης αποτυχία της Συνθήκης των Βερσαλλιών. Μηνακάκης Βασίλης (επιμ.) 2009 Η Καθημερινή
267 Masters of Death. The SS-Einsatzgruppen and the invention of the holocaust. Rhodes Richard 2003 Vintage Books
268 Από τον εμφύλιο στη χούντα. Τόμος Γ΄, 1955-1961. Λιναρδάτος Σπύρος 1978 Εκδόσεις Παπαζήση
269 Κιλελέρ. Με τα επίσημα πρακτικά των δύο ιστορικών δικών σκοπιμότητος Λαμίας-Χαλκίδος 19-6-1910. Καρανικόλας Γιώργος Δ. 1960  
270 The Library of Congress World War II Companion. Kennedy David M. (ed.) 2007 Simon & Schuster
271 The Second World War in Photographs. Holmes Richard 2000 Carlton Books/Imperial War Museum
272 Atlas of World War II. Over 160 detailed battle and campaign maps. Jordan david, Wiest Andrew 2004 Silverdale Books
273 The Illustrated History of the Third Reich. Germany's victories and defeat 1939-1945. Bishop Chris, Jordan David 2005 Silverdale Books
274 Worl War II Day by Day. EDS: Armitage Michael, Stanier, John, Charman Terry et. al. 2004 Dorling Kindersley Ltd
275 An Illustrated History of World War II. Crisis and courage: humanity on the brink. Andrews Harris, Bolster John, Hyslop Steve, Lynch jim 2001 Oxmoor House/Time-Life Books
276 The Eastern Front in Photographs. Erickson John & Ljubica 2001 Carlton Books
277 Nuremberg Evil on Trial. Owen James 2007 Headline Review
278 Η προφορική μνήμη του πολέμου. Διερεύνηση της συλλογικής μνήμης του Β' Παγκόσμιου Πολέμου στους επιζώντες ενός χωριού της Λευκάδας. Θανοπούλου Μαρία 2000 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
279 Η εμπειρία της φυλακής και της εξορίας. Οι πολιτικοί κρατούμενοι στον εμφύλιο πόλεμο. Βόγλης Πολυμέρης 2004 Αλεξάνδρεια
280 The Battle of the Atlantic. Williams Andrew 2003 BBC Books
281 Armagedon. The battle for Germany 1944-45. Hastings Max 2004 MacMillan
282 Handbook of World War II. An illustrated chronicle of the struggle for victory. Farrington Karen 2004 Abbeydale Press
283 The Holocaust Chronicle. Harran Marilyn, Kuntz Dieter, Lemmons Russel et. al. 2000 Publications International Ltd
284 Top Secret Tales of World War II. Breuer William B. 2000 John Wiley & Sons Inc.
285 Hitler's Willing Executioners. Ordinary Germans and the holocaust. Goldhagen Daniel Jonah 1996 Alfred A. Knopf
286 Up Close and Personal. The reality of close-quarter fighting in Worl War II. Lee David 2006 Greenhill Books, Naval Institute Press
287 Among the Dead Cities. Was the allied bombing of civilians in WWII a necessity or a crime? Grayling A.C. 2006 Bloomsbury Publishing Plc
288 The Third Reich Day by Day. Crane Stephen, Darman Peter (eds.) 2004 Grange Books
289 The Rise and Fall of the Third Reich. A history of Nazi Germany. Shirer William L. 1964 Pan Books Ltd
290 Inside the Third Reich. Speer Albert 2003 Phoenix
291 A Social History of the Third Reich. Grunberger Richard 2005 Phoenix
292 Official Secrets. What the Nazis planned, what the British and Americans knew. Breitman Richard 1999 Penguin Books
293 The Second World War in Colour. Binns Stewart, Wood Adrian 1999 Pavilion Books Ltd
294 Hitler's Holocaust. Knopp Guido 2001 Sutton Publishing
295 Worl War II Ground, Sea & Air Battles. Farrington Karen 2003 Abbeydale Press
296 Hitler's Children. Knopp Guido 2004 Sutton Publishing Ltd
297 Από τον εμφύλιο στη χούντα. Τόμος Β΄, 1952-1955 (η τριετία του Συναγερμού). Λιναρδάτος Σπύρος 1978 Εκδόσεις Παπαζήση
298 Από τον εμφύλιο στη χούντα. Τόμος Α΄, 1949-1952. Λιναρδάτος Σπύρος 1977 Εκδόσεις Παπαζήση
299 Ιστορία του αγροτικού κινήματος στην Ελλάδα. Κορδάτος Γιάννης 1973 Εκδόσεις Μπουκουμάνη
300 Ο πόλεμος 1940-41 και η μάχη της Κρήτης. Μέρος Βα΄. Η εξωτερική πολιτική της 4ης Αυγούστου και ο πόλεμος 1940-41. Τόμος Β΄. Λιναρδάτος Σπύρος 1976 Διάλογος
301 Hitler and His Secret Partners. Contributions, loot and rewards, 1933-1945. Pool James 1997 Pocket Books
302 Στα Μακεδονικά βουνά. Το 30ό σύνταγμα του ΕΛΑΣ. Αναμνήσεις. Μητσόπουλος Θανάσης 1971 Editex
303 Ο εφιάλτης της εθνικής αντίστασης (προσωπικές μαρτυρίες 1941-1944). Μέρος B΄. Μαρίνος Θέμης 2000 Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας
304 Ο εφιάλτης της εθνικής αντίστασης (προσωπικές μαρτυρίες 1941-1944). Μέρος Α΄. Μαρίνος Θέμης 2000 Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας
305 Η ελληνική αντίσταση (1940-1944). Τόμος δεύτερος. Κέδρος Αντρέας 1976 Θεμέλιο
306 Η ελληνική αντίσταση (1940-1944). Τόμος πρώτος. Κέδρος Αντρέας 1976 Θεμέλιο
307 Nazi Terror. The Gestapo, Jews, and ordinary Germans. Johnson Eric A. 2000 John Murray
308 Nazi Plunder. Great treasure stories of World War II. Alford Kenneth D. 2001 Da Capo Press
309 Lying About Hitler. History, holocaust, and the David Irving trial. Evans Richard J. 2002 Basic Books
310 Life World War 2. History's greatest conflict in pictures. Stolley Richard B. (ed.) 2001 Time-Life/Bulfinch Press
311 Greece and the British Connection 1935-1941. Koliopoulos John S. 1977 Clarendon Press
312 Magda Goebbels. Klabunde Anja 2002 Little, Brown
313 Mao The Unknown Story. Chang Jung, Halliday Jon 2005 Jonathan Cape
314 Hitler and his God. The background of the Hitler phenomenon. van Vrekhem Georges 2006 Rupa & Co
315 The Third Reich. A new history. Burleigh Michael 2000 Macmillan
316 Illustrated History of Europe. A unique portrait of Europe's common history. Delouche Frederic (ed.) 2001 Cassell Paperbacks
317 Σελίδες από την νεωτέραν ελληνικήν ιστορίαν (1821-1912). Κυριακόπουλος Κώστας Α. 1965 Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα
318 Πόλεμος και εθνοκάθαρση. Η ξεχασμέμνη πλευρά μιας δεκαετούς εθνικής εξόρμησης 1912-1922. Κωστόπουλος Τάσος 2007 Βιβλιόραμα
319 Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας από την έλευση του Βενιζέλου στην Ελλάδα (1909) ως την έκρηξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου (28 Οκτωβρίου 1940). Βουρνάς Τάσος 1977 Αφοι Τολίδη
320 Prisoners of War. Bailey Ronald H. 2006 Caxton Publishing/Time-Life
321 Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων 1923-1940. Α΄. Ο Βενιζελισμός κυβερνά. Δάφνης Γρηγόριος 1955 Ίκαρος
322 A Short History of Modern Greece 1821-1956. Forster Edward S. 1960 Methuen & Co
323 Eichmann His Life and Crimes. Cesarani David 2005 Vintage
324 Ιστορία του ελληνικού έθνους. Τόμος ΙΒ΄. Η ελληνική επανάσταση και η ίδρυση του ελληνικού κράτους (1821-1832). Χριστόπουλος Γεώργιος, Μπαστιάς Ιωάννης (επιμ.) 1975 Εκδοτική Αθηνών
325 Ιστορία του ελληνικού έθνους. Τόμος ΙΑ΄. Ο ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία (περίοδος 1669-1821). Τουρκοκρατία-λατινοκρατία. Χριστόπουλος Γεώργιος, Μπαστιάς Ιωάννης (επιμ.) 1975 Εκδοτική Αθηνών
326 Ιστορία του ελληνικού έθνους. Τόμος Ι΄. Ο ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία (περίοδος 1453-1669). Τουρκοκρατία-λατινοκρατία. Χριστόπουλος Γεώργιος, Μπαστιάς Ιωάννης (επιμ.) 1974 Εκδοτική Αθηνών
327 Ιστορία του ελληνικού έθνους. Τόμος Θ΄. Βυζαντινός ελληνισμός, μεβυζαντινοί χρόνοι (641071-1204), υστεροβυζαντινοί χρόνοι (1204-1453). Χριστόπουλος Γεώργιος, Μπαστιάς Ιωάννης (επιμ.) 1979 Εκδοτική Αθηνών
328 Ιστορία του ελληνικού έθνους. Τόμος Η΄. Βυζαντινός ελληνισμός, μεβυζαντινοί χρόνοι (642-1071). Χριστόπουλος Γεώργιος, Μπαστιάς Ιωάννης (επιμ.) 1979 Εκδοτική Αθηνών
329 Ιστορία του ελληνικού έθνους. Τόμος Ζ΄. Βυζαντινός ελληνισμός, πρωτοβυζαντινοί χρόνοι. Χριστόπουλος Γεώργιος, Μπαστιάς Ιωάννης (επιμ.) 1978 Εκδοτική Αθηνών
330 Ιστορία του ελληνικού έθνους. Τόμος Στ΄. Ελληνισμός και Ρώμη. Χριστόπουλος Γεώργιος, Μπαστιάς Ιωάννης (επιμ.) 1976 Εκδοτική Αθηνών
331 The Hitler of History. Lukacs John 1998 Vintage Books
332 The Last Days of Hitler. Legend, evidence and truth. Joachimstahler Anton 2000 Cassell & Co
333 Hitler's Piano Player. The rise and fall of Ernst Hanfstaengl, confidant of Hitler, ally of FDR. Conradi Peter 2005 Duckworth
334 Elite Units of the the Third Reich. German special forces in World War II. Ripley Tim 2004 Brown Reference Group
335 My Father's Keeper. The children of Nazi leaders-An intimate history of damage and denial. Lebert Stephan & Norbert 2002 Abacus
336 Ιστορία του ελληνικού έθνους. Τόμος ΙΕ΄. Νεώτερος ελληνισμός από το 1913 ως το 1940. Χριστόπουλος Γεώργιος, Μπαστιάς Ιωάννης (επιμ.) 1978 Εκδοτική Αθηνών
337 Until the Final Hour. Hitler's last secretary Traudl Junge. Muller Melissa (ed.) 2004 Arcade Publishing
338 The Lost Life of Eva Braun. Lambert Angela 2007 Arrow Books
339 Mussolini. A new life. Farrell Nicholas 2003 Weidenfeld & Nicolson
340 Hitler's Warriors. Knopp Guido 2005 Sutton Publishing
341 Ιστορία της συγχρόνου Ελλάδας 1941-1967. Τόμος τρίτος. Ένοπλος αναμέτρησις. Γρηγοριάδης Σόλων Νεοκ. 1974 Εκδόσεις Καπόπουλος
342 Βρετανοί, το αντάρτικο, απελευθέρωσις 1943-1944. Τόμος όγδοος. Υποσχέσεις, συνέδρια, δολοπλοκίες. Η συμμαχική συνέπεια του ΚΚΕ. Γρηγοριάδης Φοίβος Ν. 1974 Εκδόσεις "Νεόκοσμος"
343 Βρετανοί, το αντάρτικο, απελευθέρωσις 1943-1944. Τόμος έβδομος. Ανταρτικοί θρίαμβοι. Βαλκάνια, Τεχεράνη, Τσώρτσιλ, ΕΛΑΣ. Γρηγοριάδης Φοίβος Ν. 1974 Εκδόσεις "Νεόκοσμος"
344 Γερμανοί, κατοχή, αντίστασις 1941-1943. Τόμος έκτος. Ελεύθερος χώρος στην υπόδουλη χώρα. Γερμανοαγγλόφιλοι και αγγλογρμανόδουλοι. Ανταρτική στρατιά του Σ.Μ.Α. Γρηγοριάδης Φοίβος Ν. 1974 Εκδόσεις "Νεόκοσμος"
345 Γερμανοί, κατοχή, αντίστασις 1941-1943. Τόμος πέμπτος. Πόνος δάκρυα, αίμα και ελπίδες. Αντάρτες βγήκαν στα βουνά. Γρηγοριάδης Φοίβος Ν. 1973 Εκδόσεις "Νεόκοσμος"
346 A Concise History of Greece. Clogg Richard 2002 Cambridge University Press
347 The House by the Sea. A portrait of the holocaust in Greece. Camhi Fromer Rebecca 1998 Mercury House
348 The "Hitler Myth". Image and reality in the Third Reich. Kershaw Ian 1989 Oxford University Press
349 Παναγής Τσαλδάρης 1867-1936. Βούρος Γεώργιος 1955  
350 Daily Life in Hitler's Germany. Seligmann Matthew, Davison John, McDonald John 2003 Thomas Dunne Books
351 The Trafalgar Companion. A guide to history's most famous sea battle and the life of Admiral Lord Nelson. Adkin Mark 2005 Aurum Press
352 Inside Hitler's Germany. Life under the Third Reich. Hughes Matthew, Mann Chris 2002 Brassey's Inc.
353 Himmle Reichsfuhrer-SS. Padfield Peter 1990 Papermac
354 Hitler and Women. The love life of Adolf Hitler. Sayer Ian, Botting Douglas 2004 Robinson
355 King Zog. Self-made Monarch of Albania. Tomes Jason 2003 Sutton Publishing Ltd
356 Stalin. The Court of the red Tsar. Sebag Montefiore Simon 2003 Weidenfeld & Nicolson
357 Stalin. A Biography. Service Robert 2004 MacMillan
358 The Hitler File. The essential facts. Delaforce Patrick 2007 Michael O'Mara Books Ltd
359 Η κοινωνική σημασία της ελληνικής επαναστάσεως του 1821. Κορδάτος Γιάννης Κ. 1946 Πέτρος Καραβάκος
360 The Royal House of Greece. Gould Lee Arthur S. 1948 Ward Lock & Co. Ltd
361 Ιστορία του ελληνικού έθνους. Τόμος ΙΓ΄. Νεώτερος ελληνισμός από 1833 ως 1881. Χριστόπουλος Γεώργιος, Μπαστιάς Ιωάννης (επιμ.) 1977 Εκδοτική Αθηνών
362 Στο όνομα της προσφυγιάς. Από τα δακρυσμένα Χριστούγεννα του 1922 στην αβασίλευτη δημοκρατία του 1924. Τζανακάρης Βασίλης Ι. 2009 Μεταίχμιο
363 Ιστορία του ελληνικού έθνους. Τόμος ΙΔ΄. Νεώτερος ελληνισμός από 1881 ως 1913. Χριστόπουλος Γεώργιος, Μπαστιάς Ιωάννης (επιμ.) 1977 Εκδοτική Αθηνών
364 Mussolini and Fascism. Palla Marco 2000 Interlink Books
365 Προσεγγίσεις στη νε'οτερη ελληνική ιστορία. Από το Ρήγα Βελεστινλή (1757-1798) έως την εμπλοκή της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1940-1941). Χρήστου Θανάσης Εμμ. 2001 Πολεμικό Μουσείο
366 Το κίνημα του 1935. Μπενέκος Γιάννης Γ.   Γιαννίκος
367 Αγώνες των Ελλήνων 1897-1947. Ο μισός αιώνας που ολοκλήρωσε την Ελλάδα μέσα από το Φωτογραφικό Αρχείο του Πολεμικού Μουσείου. Τόμος δεύτερος. Μαλούχος Γεώργιος Π., Παπαγιαννίδης Αντώνης Δ. 2008 Ελεύθερος Τύπος
368 The Origins of the Final Solution. The evolution of Nazi jewish policy, September 1939-March 1942. Browning Christopher R. 2004 William Heinemann
369 Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος. Σειρά Β΄, σύγχρονος Ελλάς. Τόμος τέταρτος. Μαρκεζίνης Σπ. Β. 1978 Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος
370 Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος. Σειρά Β΄, σύγχρονος Ελλάς. Τόμος τρίτος. Μαρκεζίνης Σπ. Β. 1978 Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος
371 Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος. Σειρά Β΄, σύγχρονος Ελλάς. Τόμος δεύτερος. Μαρκεζίνης Σπ. Β. 1973 Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος
372 Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος. Σειρά Β΄, σύγχρονος Ελλάς. Τόμος πρώτος. Μαρκεζίνης Σπ. Β. 1973 Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος
373 Ιστορία του ελληνικού έθνους. Τόμος Ιστ΄. Σύγχρονος ελληνισμός από το 1941 έως το τέλος του αιώνα. Χριστόπουλος Γεώργιος, Μπαστιάς Ιωάννης (επιμ.) 2000 Εκδοτική Αθηνών
374 Στα πρόθυρα του Εμφύλιου Πολέμου. Κοινωνική πόλωση, Αριστερά και αστικός κόσμος στη μεταπολεμική Ελλάδα. Από τα Δεκεμβριανά στις εκλογές του 1946. Λυμπεράτος Μιχάλης Π. 2006 Βιβλιόραμα
375 Η πολιτική ζωή εις την Ελλάδα 1821-1910. Κοριζής Χαρίτων 1974  
376 Η εποποιία του 1940-41. Αρχείον ιστορικών σελίδων.   1969 Ορίζων
377 Ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα 1943-49. Σκλάβος Λ.    
378 Από τον δεκέμβρη στον Εμφύλιο και 134 μήνες εξορία. Λασκαρίδης Βασίλης Θ. 2010 Το Βήμα
379 Γλαροφωλιά. Μακρονήσι 1948-1949. Ποτέ να μη σου δώσει ο Θεός όσα μπορείς ν' αντέξεις… Στάβερης Ηλίας 2010 Το Βήμα
380 Ζητείται: ένα θαύμα για την Ελλλάδα. Ημερολόγιο ενός προεδρικού απεσταλμένου, 20 Ιανουαρίου-27 Φεβρουαρίου 1947. Porter Paul A. 2010 Το Βήμα
381 Ένας ανταρτάκος απ' το Παλιόκαστρο. Τρεις ημέρες αγγαρεία τρία χρόνια ομηρία. Μνήμες Εμφυλίου. Γκέκας Κώστας, Βασιλείου Χρήστος Ι. 2010 Το Βήμα
382 The Hidden Hitler. Machtan Lothar 2001 Basic Books
383 Hitler's Women - and Marlene. Knopp Guido 2003 Sutton Publishing
384 The Hitler Book. The secret dossier prepared for Stalin. Eberle Henrik, Uhl Matthias (eds.) 2005 John Murray
385 Το ημερολόγιο ενός καπαπίτη από τον Εμφύλιο (όσο σώθηκε). Καραντζάς Μήτσος Ηλ. 2010 Το Βήμα
386 Η αθέατη πλευρά του Εμφυλίου. Τα τραγικά γεγονότα της 7ης Μεραρχίας του ΔΣΕ. Γκαγκούλιας Γιώργος Δ. 2010 Το Βήμα
387 "Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια…" Βαρδινογιάννης Β.Β. (επιμ.) 2010 Το Βήμα
388 Με τους αντάρτες στη δυτική Μακεδονία. Αναμνήσεις από κατοχή, Εμφύλιο, Τασκένδη. Κωστόπουλος Τάκης 2010 Το Βήμα
389 Διαθέσαμε τη ζωή μας…, "18 μήνες στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στο Βίτσι". Σακελλαρίου Επαμεινώνδας, Νικολέττου-Γκιζελή Καίτη 2010 Το Βήμα
390 "Παιδομάζωμα". Τα παιδιά στη θύελλα του Εμφυλίου Πολέμου και μετά. Γκαγκούλιας Γιώργος Δ. 2010 Το Βήμα
391 Οι επεμβάσεις του στρατού στην ελληνική πολιτική 1916-1936. Βερέμης Θάνος 1977 Εξάντας
392 Gun Digest 2007. Ramage Ken (ed.) 2006 Gun Digest Books
393 Gun Digest 2005. Ramage Ken (ed.) 2004 Krause Publications
394 Holocaust A History. Dwork Deborah, van Pelt Robert Jan 2003 W.W. Norton & Co.
395 Japan's War in Colour following the TV series. Batty David 2004 Carlton Books Ltd
396 Η εποποιία του Μακρυγιάννη. Η θρυλική αντίστασις του ηρωικού συντάγματος Χωροφυλακής Αθηνών, που έσωσε την τιμήν και την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος τον Δεκέμβριον του 1944. Σαμουήλ Γεώργιος Α. 2002 Ελεύθερη Σκέψις
397 A History of Warfare. Keegan John 1994 Pimlico
398 Warriors. Hastings Max 2005 Harper Perennial
399 Poisoned Peace. 1945 - The war that never ended. Dallas Gregor 2006 John Murray
400 Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων 1923-1940. Β΄. Η άνοδος του αντιβενιζελισμού. Δάφνης Γρηγόριος 1955 Ίκαρος
401 The World at War. The landmark oral history from the previously unpublished archives. Holmes Richard 2007 Ebury Press
402 Μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού. Η τολμηρότερη ιστορία που γράφτηκε στα χρόνια του Εμφυλίου Πολέμου 1946-1949. Γκριτζώνας Κώστας 2010 Το Βήμα
403 Διχασμός-Μικρά Ασία 1909-1930. Ιστορία μιας εικοσαετίας. Τόμος δεύτερος. Γρηγοριάδης Φοίβος Ν. 1971 Εκδόσεις Κεδρηνός
404 Gun Digest 2004. Ramage Ken (ed.) 2003 Krause Publications
405 28 Οκτωβρίου 1940. Η Ελλάδα στη δίνη του πολέμου. Ψαρομηλίγκος Αρτ., Λάζου Βασιλική (επιμ.) 2011 Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.
406 The British Army. The definitive history of the twentieth century. Hastings Max (ed.) 2007 Cassell, Imperial War Museum
407 Trafalgar. The men, the battle, the storm. Clayton Tim, Craig Phil 2005 Hodder
408 Acts of War. The behaviour of men in battle. Holmes Richard 2004 Cassell
409 Bomber Command. Hastings Max 1999 Pan Books
410 The Penguin Historical Atlas of the Third Reich. Overy Richard 1996 Penguin
411 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Δημητρόπουλος Δημήτρης 2009 Τα Νέα
412 Φίλιππος Βασιλεύς Μακεδόνων. Λουκοπούλου Λουίζα Δ., Χατζόπουλος Μιλτιάδης Β. (επιμ.) 1980 Εκδοτική Αθηνών
413 The Spy Who Spent the War in Bed and Other Bizarre Tales from World War II. Breuer William B. 2003 John Wiley & Sons, Inc.
414 Το μαύρο '97. Ρούσος Γεώργιος 1974 Φυτράκης
415 Το μαρτυρικό τρίγωνο των εξόριστων γυναικών Χίος-τρίκερι-Μακρονήσι. Η αφήγηση της Σταματίας Μπαρμπάτση (από το Διπλό Βιβλίο). Στάβερη Ουρανία, Βερβενιώτη Τασούλα 2010 Το Βήμα
416 "Ελληνική Δημοκρατία" 1924-1935. Γρηγοριάδης Φοίβος Ν. 1972 Εκδόσεις Κεδρηνός
417 Η ναζιστική τρομοκρατία στην Ελλάδα. Η αιματηρή πορεία του Φριτς Σούμπερτ και του ελληνικού "Σώματος Κυνηγών" στην κατοχική Κρήτη και Μακεδονία. Φωτίου Θανάσης Σ. 2011 Επίκεντρο
418 Διχασμός-Μικρά Ασία 1909-1930. Ιστορία μιας εικοσαετίας. Τόμος πρώτος. Γρηγοριάδης Φοίβος Ν. 1971 Εκδόσεις Κεδρηνός
419 Hitler's Slave Lords. The business of forced labour in occupied Europe. Thad Allen Michael 2004 Tempus
420 Το χρονικό μιας τραγωδίας 1945-1949. Κουτσούκαλης Αλέκος 2011 Το Βήμα
421 Ο αντισυμμοριακός αγώνας 1945-1949. Γ΄τόμος. Ζαφειρόπουλος Δημήτριος 2011 Το Βήμα
422 Ο αντισυμμοριακός αγώνας 1945-1949. Β΄τόμος. Ζαφειρόπουλος Δημήτριος 2011 Το Βήμα
423 Ο αντισυμμοριακός αγώνας 1945-1949. Α΄τόμος. Ζαφειρόπουλος Δημήτριος 2011 Το Βήμα
424 "Ο δρόμος είναι άσωτος…" Χουλιάρας Γιώργος 2011 Το Βήμα
425 Υιός συμμορίτου. Αναμνήσεις από το βουνό Ιούλιος 1947-Μάης 1949. Αθανασίου Κυριάκος, Παπα-Καρτέρης 2011 Το Βήμα
426 Ο θάνατος ενός ταξιάρχου. Καλλιβρετάκης Λεωνίδας 2011 Το Βήμα
427 Εμφύλιος πόλεμος. Έγγραφα από τα γιουγκοσλαβικά και βουλγαρικά αρχεία. Κόντης Βασίλης, Σφέτας Σπυρίδων 2011 Το Βήμα
428 Στα άδυτα του Εμφυλίου. Στρατόπεδα Ρουμπίκ και Μπούλκες. Καινούργιος Χρήστος Δ. 2011 Το Βήμα
429 4η Αυγούστου-Αλβανία 1935-1941. Γρηγοριάδης Φοίβος Ν. 1972 Εκδόσεις Κεδρηνός
430 Hitler's Foreign Executioners. Europe's dirty secret. Hale Christopher 2011 The History Press
431 The Battle of Britain. Cawthorne Nigel 2010 Arcturus
432 World War II. Ambrose Stephen E., Sulzberger C.L. 2009 American Heritage
433 Children on the Home Front 1939-1945.   2009 Yours Magazine
434 Eyewitness Pacific Theater. Firsthand accounts of the war in the Pacific from Pearl Harbor to the atomic bombs Kuehn John T., Giangreco D.M. 2008 Sterling
435 Voices of Valor. D-Day: June 6, 1944. Brinkley Douglas, Drez Ronald J. 2004 Bulfinch Press
436 World War II in Cartoons. Bryant Mark 2009 Grub Street
437 German Campaigns of World War II. Bishop Chris, Warner Adam (eds.) 2001 Grange Books
438 D-Days in the Pacific. Miller Donald L. 2005 Simon & Schuster
439 Leningrad. State of siege. Jones Michael 2008 John Murray
440 Neptune's Inferno. The U.S. Navy at Guadalcanal. Hornfischer James D. 2011 Bantam Books
441 Great Battles of World War II. Mann Chris (ed.) 2011 Parragon
442 Windows on World War II. A collection of iconic events from the second global conflict. Kiester Edward Jr 2010 Murdoch Books
443 Monuments Men. Allied heroes, nazi thieves, and the greatest treasure hunt in history. Edsel Robert M., Witter Bret 2009 Preface
444 World War II on the Air. Edward R. Murrow and the broadcasts that riveted a nation Bernstein Mark, Lubertozzi Alex 2003 Sourcebooks Media Fusion
445 The Road to War. Overy Richard, Wheatcroft Andrew 2009 Vintage Books
446 An Army at Dawn. The war in North Africa, 1942-1943. Atkinson Rick 2003 Holt Paperbacks
447 Reaping the Whirlwind. The German and Japanese experience of World War II. Cawthrone Nigel 2007 David &Charles
448 Sealing Their Fate. Twenty-two days that decided thw Second World War. Downing David 2010 Pocket Books
449 Finest Hour. Clayton Tim, Craig Phil 2010 Hodder & Stoughton
450 Forgotten Armies. Britain's Asian Empire and the war with Japan. Bayly Christopher, Harper Tim 2005 Penguin Books
451 The Battle of Britain. Five months that changed history, May-October 1940. Holland James 2010 Bantam Press
452 Lisbon. War in the shadows of the city of light, 1939-1945. Lochery Neill 2011 Public Affairs
453 Human Smoke. The beginnings of World War II, the end of civilization. Baker Nicholson 2008 Simon & Schuster
454 Nazis on the run Gerald steinacher 2011 Oxford
455 The Pacific. Ambrose Hugh 2010 Canongate
456 Operation Overlord. D-Day day by day. Hall Anthony 2003 Grange Books
457 Forgotten Wars, The end of Britain's Asian empire. Bayly Christopher, Harper Tim 2008 Penguin
458 The Vertigo Years. Europe, 1900-1914. Blom Philipp 2008 Basic Books
459 Stalin's Wars. From World War to Cold War, 1939-1945. Roberts Geoffrey 2008 Yale University Press
460 The Bitter Sea. The struggle for mastery in the Mediterranean, 1935-1949. Ball Simon 2009 Harper Press
461 Munich. The 1938 appeasement crisis. Faber David 2008 Pocket Books
462 The Rise of the Fourth Reich.The secret societies that threaten to take over America. Marrs Jim 2008 William Morrow
463 Between Tiger and Dragon. A history of the Philippine relations with China and Taiwan. Haberer Claude 2009 Anvil
464 Worse than War. Genocide, eliminationism, and the ongoing assault on humanity. Goldhagen Daniel Jonah 2009 Public Affairs
465 Chronicle of War 1914 to the present day. Hill Duncan (ed.) 2009 Transatlantic Press
466 Villers-Bocage through the lens of the German war photographer. Taylor Daniel 2005 After the Battle
467 The War at Sea in photographs 1939-1945. Robertson Stuart, Dent Stephen 2007 Conway
468 The Greatest Battle. Stalin, Hitler, and the desperate struggle for Moscow that changed the course of World War II. Nagorski Andrew 2008 Simon & Schuster
469 The Second World War. The complete illustrated history. Overy Richard 2010 Carlton
470 Their Darkest Hour. Rees Laurence 2008 Ebury Press
471 The Nuremberg Trials. The Nazis and their crimes against humanity. Roland Paul 2010 Arcturus
472 Masters of Battle. Monty, Patton and Rommel at war. Brighton Terry 2009 Penguin Books
473 World War II Chronicle. Weinberg Gerhard L., Peattie Mark R. (eds.) 2007 Legacy
474 Atlas of World War II. Natkiel Richard, Sommer Robin L. 2005 JG Press
475 Atlas of World War II. Keegan John 2006 Collins
476 D-Day. The battle for Normandy. Beevor Antony 2009 Viking, Penguin Books
477 Unternehmen "Merkur". The conquest of Crete, 1941. Alcaide Yebra Jose Antonio 2008 AF Editions
478 World War Two Behind Closed Doors. Stalin, the Nazis and the West. Rees Laurence 2008 BBC Books
479 England's Last War Against France. Fighting Vichy 1940-1942. Smith Colin 2010 Phoenix
480 Into the Rising Sun. In their own words, World War II's Pacific veterans reveal the heart of combat. O'Donnell Patrick K. 2003 The Free Press
481 Moral Combat. A history of World War II. Burleigh Michael 2010 Harper Press
482 The American Civil War. A visual history.   2011 Dorling Kindersley
483 Insignia & Art of the Third Reich.     Gemini Publishing
484 Hitler's Holy Relics. A true story of Nazi plunder and the race to recover the crown jewels of the Holy Roman Empire. kirkpatrick Sidney D. 2011 Simon & Schuster
485 A Concise Biography of Adolf Hitler. Fuchs Thomas 2000 Berkley Books
486 Hitler's Fortune. Whetton Cris 2004 Pen & Sword Military
487 Hitler, an illustrated life. Cross Robin 2009 Quercus
488 The Perfect Nazi. Unmasking my SS grandfather. Davidson Martin 2011 Penguin Books
489 Hitler's Private Library. The books that shaped his life. Ryback Timothy W. 2008 Alfred A. Knopf
490 Doctor Goebbels. His life and death. Manvell Roger, Fraenkel Heinrich 2006 Greenhill Books
491 Οι αετοί του Γ' Ράιχ. Η ιστορία της Luftwaffe από το 1933 έως το 1945. Σιταράς Βασίλης 2006 Εκδόσεις Περισκόπιο
492 Μπαίλκε & Ριχτχόφεν. Δάσκαλος και μαθητής στην αυγή και τη δύση του πρώτου μεγάλου αεροπορικού πολέμου. Δαλασσηνός Άγγελος Ν. 2003 Στρατιωτική Ιστορία
493 Οι αποκρυφιστικές ρίζες του Ναζισμού. Goodrick-Clarke Nicholas 2006 Εκδόσεις Περισκόπιο
494 Never Surrender. Lost voices of a generation at war. Kershaw Robert` 2009 Hodder & Stoughton
495 German Land Forces in World War II 1939-1945.      
496 The Coming of the Third Reich. Evans Richard J. 2003 Penguin, Allen Lane
497 Waffen SS. Οι επίλεκτοι πολεμιστές του Γ' Ράιχ (Α+Β τόμος) Παπαθανάσης Ηλίας 2004 Στρατιωτική Ιστορία
498 Goebbels. Mastermind of the Third Reich. Irving David 1996 Parforce Ltd
499 Target Tirpitz Patrick Bishop 2012 Herper Press
500 Gun Button to Fire Tom Neil 2010 Amberley
501 The Silver Spitfire. The legendary WWII RAF Fighter Pilot in his own Words Tom Neil 2013 W@N
502 Hitler. A Short Biography A.N. Wilson 2012 Harper Press
503 The Mystery of Olga Chekhova Antony Beevor 2004 Viking
504 What they didn't teach you about World War II Mike Wright 2002 ibooks
505 A MAN Called Intrepid. The secret War 1939-45 William Stevenson 1979 Sphere Books
506 On Spartan Wings The Royal Hellenic Air Force in World War Two. John Carr 2012 Pen@Sword
507 Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Επίσημα κείμενα. Τόμος πρώτος 1918-1924.   1974 Σύγχρονη Εποχή
508 Luftwaffe. Uniforms and Insignia of Luftwaffe (1935-1945).   2007  
509 The Third Reich in Power 1933-1939. Evans Richard J. 2005 Penguin Books, Allen Lane
510 The Most Dangerous Enemy. An illustrated history of the Battle of Britain. Bungay Stephen 2010 Aurum Press
511 State of Deception. The power of Nazi propaganda. Luckert Steven, Bachrach Susan 2009 United States Holocaust Memorial Museum
512 Nazi Regalia. Fowler E.W.W. 1997 Grange Books
513 The Nazis and the Occult. The dark forces unleashed by the Third Reich. Roland Paul 2007 Arcturus
514 The World Must Know. The history of the holocaust as told in the United States Holocaust Memorial Museum. Berenbaum Michael 1993 United States Holocaust Memorial Museum
515 The Story of the SS Hitler's Infamous Legions of Death. Cawthrone Nigel 2011 Arcturus
516 Holocaust. The events and their impact on real people. Gluck Wood Angela 2007 Dorling Kindersley Ltd
517 The Years of Persecution: Nazi Germany and the Jews 1933-1939. Friedlander Saul 2007 Phoenix
518 El Tercer Reich. 101 preguntas fundamentales. Benz Wolfgang 2009 Alianza Editorial
519 Finest Years. Churchill as warlord 1940-45. Hastings Max 2009 Harper Press
520 Historia en imagenes del acorazado aleman Admiral Graf Spee. Lascano Diego M. 1999 Librel Editores
521 the Illustrated History of the Nazis. The nightmare rise and fall of Adolf Hitler. Roland Paul 2009 Arcturus
522 Monsters. History's most evil men and women. Montefiore Simon Sebag 2008 Quercus
523 Killing Hitler. The plots, the assassins, and the dictator who cheated death. Moorhouse Roger 2006 Bantam Books
524 The Years of Extermination. Nazi Germany and the Jews, 1939-1945. Friedlander Saul 2008 Harper Perennial
525 Las mentiras del Tercer Reich. Cosseron Serge 2008 El Ateneo
526 The Third Reich at War 1939-1945. Evans Richard J. 2008 Penguin Books, Allen Lane
527 "…thank God that sow's gone to the butcher…" 2000 quotes from Hitler's 1000-year Reich. MacLean French L. 2007 Schiffer Military History
528 Materials on the Memorial of the Murdered Jews of Europe.   2009 Nicolai
529 das Gesicht des Gettos. The face of the ghetto. Pictures taken by Jewish photographers in the Litzmannstadt ghetto 1940-1944. Loose Ingo 2010 Stitfung Topographie des Terrors
530 Site Tour. Topography of terror. History of the site. Bucholtz Enka 2010 Stitfung Topographie des Terrors
531 Im Gedenken der Kinder. Die Kinderratze und die Verbrechen an Kindern in der NS-Zeit. In memory of the children. Pediatricians and crimes against children in the Nazi period.   2012  
532 The Nazi Conscience. Koonz Claudia 2003 The Belknap Press of Harvard University Press
533 Auschwitz. The Nazis and the "Final Solution". Rees Laurence 2005 BBC Books
534 A Most Dangerous Book. Tacitus's Germania. From the Roman Empire to the Third Reich. Krebs Christopher B. 2011 W.W. Norton & Company
535 Graf Spee. 1939-2009 De Wilhelmshaven al Rio de la Plata. Acosta y Lara Daniel, Leicht Federico 2009 Ediziones de la Plaza
536 Lancaster. The Second World War's greatest bomber. McKinstry Leo 2009 Jihn Murray
537 Uniforms, Equipment and Personal Items of the German Soldier.      
538 Ligne de Front. Guerres mondiales. Histoire des conlits du Xxe siecle.   2011 Caraktere
539 Seconde Guerre Mondiale Thematique.   2010  
540 Great Battles of World War II.x   2009 Green Umbrella Publishing
541 Battle of Britain. A tribute to the "few". Ellis Ken (ed.) 2010 Key Publishing
542 Pearl Harbor. America's call to arms. Sullivan Robert (ed.) 2011 Life
543 Batailles & Blindes. Histoire de la guerre mechanisee et des engins militaires.   2009-2011 Caraktere
544 The Dam Busters. Breaking the great dams of Germany, 16-17 May 1943. Falconer Jonathan 2010 Haynes Publishing
545 Αγώνες των Ελλήνων 1897-1947. Ο μισός αιώνας που ολοκλήρωσε την Ελλάδα μέσα από το φωτογραφικό αρχείο του Πολεμικού Μουσείου. Τόμος πρώτος. Μαλούχος Γεώργιος Π., Παπαγιαννίδης Αντώνης Δ. 2008 Ελεύθερος Τύπος
546 Duel.   2007-2011 Osprey Publishing
547 The War of the World. History's age of hatred. Ferguson Niall 2006 Penguin Books, Allen Lane
548 Cultures of War. Pearl Harbor/Hiroshima/9-11/Iraq. Dower John W. 2010 W.W. Norton/The New Press
549 National Geographic (Exploring History).   2011  
550 Tank Men. The human story of tanks at war. Kershaw Robert 2009 Hodder
551 Lancaster. The Biography. Iveson Tony, Milton Brian 2011 Andre Deutsch
552 Hurricane. The Last Witness. Hurricane pilots tell the story of the fighter that won the battle of Britain. Milton Brian 2011 Andre Deutsch
553 Modern Military Aircraft in Combat. Air warfare from 1945 to the present day. Jackson Robert (ed.) 2008 Sandcastle Books
554 Aircraft of World War II in Combat. The war in the air 1939-1945. Jackson Robert (ed.) 2008 Sandcastle Books
555 Great Fighters of the World. Red Baron to Raptor. Allett Tom (ed.)   Key Publishing
556 German Infantry Weapons of WW II.     Gemini Publishing
557 Elite Attack Forces. Allied Forces. Dunstan Simon, Westwell Ian 2007 Chartwell Books
558 Jack Tar. Life in Nelson's navy. Adkins Roy, Adkins Lesley 2088 Abacus
559 Cockpits of the Cold War. Nijboer Donald 2003 The Boston Mills Press
560 The Aviation Factfile. Military Aircraft of the Cold War. Winchester Jim (ed.) 2006 Grange Books
561 The History of Modern Warfare. A year-by-year illustrated account from the Crimean War to the present day. Brewer Paul 2007 Carlton Books
562 Παγκόσμια Πολεμική Ιστορία.   2007  
563 Britain's War Machine. Weapons, resources and experts in the Second World War. Edgerton David 2012 Penguin Books
564 Men of Air. The doomed youth of bomber command. Wilson Kevin 2007 Phoenix
565 Το πολεμικό τρίπτυχο μιας γυναίκας (Ημερολόγιο και χρονικό) 1941-1945. Μπάιλα-Σιδερή Κατίνα 2010 Εκδοτικός Οίκος Αγγελάκη
566 Σπιούνοι πράκτορες στρατιώτες. Μυστικοί κομμάντος του Β' Παγκόσμιου Πολέμου. Πιεκάλκεβιτς Γιάννος   Αδελφοί Γ. Βλάσση
567 Ηγέτες της Ελλάδας. Πρωθυπουργοί, πρόεδροι, κυβερνήτες και βασιλείς του νεότερου ελληνικού κράτους 1822-2011. Κοπελιάδης Γιώργος (επιμ.) 2012 National Geographic
568 Σπιούνοι πράκτορες στρατιώτες. Μυστικοί κομμάντος του Β' Παγκόσμιου Πολέμου. Τόμος 2. Πιεκάλκεβιτς Γιάννος   Αδελφοί Γ. Βλάσση
569 Ρόμμελ. Το γερμανικόν Afrika-Korps. von Esebeck H.G. 1965 Εκδόσεις Σταυροπούλου
570 Η πιο μεγάλη μέρα. Ryan Cornelius 1963 Ζάρβανος
571 Διπλωματικό τρίπτυχο. Ξανθόπουλος-Παλαμάς Χ. 1978 Οι Εκδόσεις των Φίλων
572 Οι σαρκοφάγοι του Ελληνισμού. Διακογιάννης Κυριάκος Ι. 1982 Γεώργιος Λαδιάς
573 Ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος. Τα θεμέλια του μέλλοντος. Οδοιπορικό, από το μεσοπόλεμο στο 2000. Χαϊκάλης Στάθης (επιμ.) 2002 Knowsys, ΣΤΕΗΤ
574 22. Juni 1941. Der uberfall auf die Sowjetunion. Hitlers Krieg im Osten.   2011 Die Zeit
575 Commando for action and adventure.      
576 Histoire de la Derniere Guerre [1939-45, au jour le jour].   2011 Caraktere
577 Aviation Classics.   2011-2012  
578 Aeroplane.   2011-2012  
579 TnT Trucks & Tanks (Les chars moyens et lourds anglo-americains de la Seconde Guerre Mondiale).   2010 Caraktere
580 After the Battle (The battle of the Falaise Pocket).      
581 Geo Histoire (La guerre froide).   2010  
582 Historia.   2011  
583 Axe & Allies 1939-1945. Un monde en guerre.   2011  
584 Armor Collection & Identification. Vol. 3. "Panther"/"Tiger"/"Tiger II"/"Maus" and variants.      
585 Books. L'actualite par les livres du monde (Ecrivains et artistes sous l'occupation).   2011  
586 WW II Quarterly.      
587 The Encyclopedia of Small Arms & Artillery from World War II to the Present Day. Bishop Chris (ed.) 2006 Grange Books
588 Magazine 39-45.   2010  
589 The Nazi Hydra in America. Suppressed history of a century. Wall Street and the rise of the Fourth Reich. Yeadon Glen, Hawkins John 2008 Progressive Press
590 Collection of German Tanks WW.II.      
591 1939. Η Φινλανδία σταματά τον Στάλιν. Σοβιετική πανωλεθρία στον χειμερινό πόλεμο. Μηνακάκης Βασίλης (επιμ.) 2009 Η Καθημερινή
592 1939. Η Γερμανία συντρίβει την Πολωνία. Συνέπειες του συμφώνου Μολότωφ-Ρίμπεντροπ. Μηνακάκης Βασίλης (επιμ.) 2009 Η Καθημερινή
593 The World Encyclopedia of Pistols, Revolvers and Submachine Guns. Fowler Will, North Anthony, Stronge Charles 2007 Lorenz Books
594 Great Battles. Jorgensen Christer (ed.) 2008 Parragon
595 Real Heroes. All-action true stories from the front line! Clarkson Jeremy, Kemp Ross 2009 Harper Press
596 Artillery compared and contrasted. Haskew Michael E. 2008 Amber Books
597 Firearms. The illustrated guide to small arms of the world. McNab Chris 2008 Parragon
598 The Arms og Greece and her Balkan Neoghbours in the Ottoman Period. Elgood Robert 2009 Thames & Hudson
599 The Tiger Tank Story. Healy Mark 2010 The History Press
600 Swords. A visual history.   2010 Dorling Kindersley
601 1940. Ο Χίτλερ καταλαμβάνει τις Κάτω Χώρες. Με το βλέμμα στραμμένο στη Γαλλία και τη Μ. Βρετανία. Μηνακάκης Βασίλης (επιμ.) 2009 Η Καθημερινή
602 Churchill's Wizards. The British genius for deception 1914-1945. Rankin Nicholas 2009 Faber and Faber
603 1939-1945. Ο πόλεμος μεταφέρεται στον Ατλαντικό. Η βοή της μάχης απομακρύνεται από τα αστικά κέντρα. Μηνακάκης Βασίλης (επιμ.) 2009 Η Καθημερινή
604 la traque des Nazis de 1945 a nos jours. Clarke Isabelle, Costelle Daniel et al. 2010 Acropole
605 Eyewitness to the Civil War: the complete history from secession to reconstruction. Kagan Neil (ed.) 2006 National Geographic
606 Lincoln's Assassins. Their trial and execution. An illustrated history. Swanson James L., Weinberg, Daniel R. 2006 William Morrow
607 Great Rivals in History. When politics gets personal. Cummins Joseph 2008 Pier 9
608 Minorities in Greece. Aspects of a plural society. Clogg Richard (ed.) 2002 Hurst & Company
609 Voodoo Histories. The role of the conspiracy theory in shaping modern history. Aaronovitch David 2009 Jonathan Cape
610 The World that Never Was. The true story of dreamers, schemers, anarchists and secret agents. Butterworth Alex 2011 Vintage Books
611 Atrocitology. Humanity's 100 deadliest achievements. White Matthew 2011 Canongate
612 1848. Year of Revolution. Rapport Mike 2009 Abacus
613 This Republic of Suffering. Death and the American Civil War. Gilpin Faust Drew 2009 Vintage Books
614 Secrets of Warfare William Weir   Newpage
615 A Peace to End All Peace. The fall of the ttoman Empire and the creation of the modern Middle East. Fromkin David 2009 Holt Paperbacks
616 1945. Η πτώση του Βερολίνου. Το λυκόφως των θεών. Μηνακάκης Βασίλης (επιμ.) 2009 Η Καθημερινή
617 History's Worst Decisions and the people who made them. Weir Stephen 2009 Metro Books
618 The Illustrated Book of Guns. An illustrated directory of over 1,000 military, sporting, and antique firearms. Miller David 2002 Salamander Books
619 Modern Air Combat. The aircraft, tactics and weapons employed in aerial warfare today. Gunston Bill, Spick Mike 1983 Salamander Books
620 Elite Fighting Forces. From the ancient world to the SAS. Black Jeremy (ed.) 2011 Thames & Hudson
621 Aircraft Carriers. The world's greatest naval vessels and their aircraft. Bishop Chris, Chant Chris 2004 MBI
622 Commanders. History's greatest military leaders. Grant R.G. 2010 Dorling Kindersley
623 Ship. 5,000 years of maritime adventure. Lavery Brian 2004 Dorling Kindersley
624 Fighting Men of World War II. Allied forces, uniforms, equipment and weapons. Miller David 2011 Chartwell Books
625 Atlas of Air Warfare with more than 120 detailed aerial combat maps. Swanston Alexander, Swanston Malcolm 2009 Hinkler Books
626 Weapons & Warfare Tactics of German Land Forces in World War II.      
627 Modern Naval Combat. Miller David, Miller Chris 1986 Salamander Books
628 1940. Γερμανοί και Σύμμαχοι στη Νορβηγία. Η Γερμανία σε αναζήτηση σιδηρομεταλλεύματος. Μηνακάκης Βασίλης (επιμ.) 2009 Η Καθημερινή
629 Modern Land Combat. Miller David, Foss Christopher F. 1987 Salamander Books
630 Fighting Men of World War II. Allied Forces. Uniforms, equipment and weapons. Miller David 2010 Chartwell Books
631 1944. Η απελευθέρωση της Πολωνίας. Επιχείρηση Μπαγκράτιον. Μηνακάκης Βασίλης (επιμ.) 2009 Η Καθημερινή
632 1943. Η μάχη του Κουρσκ. Σύγκρουση τεθωρακισμένων. Μηνακάκης Βασίλης (επιμ.) 2009 Η Καθημερινή
633 1942. Στόχος το Βερολίνο. Βομβαρδισμοί και αεροπορικές επιθέσεις στις μεγάλες γερμανικές πόλεις. Μηνακάκης Βασίλης (επιμ.) 2009 Η Καθημερινή
634 1942. Το τείχος του Ατλαντικού. Η πανωλεθρία της Διέπης. Μηνακάκης Βασίλης (επιμ.) 2009 Η Καθημερινή
635 1942. Θάλασσα των Κοραλίων και Μίνγουέι. Η ώρα των αεροπλανοφόρων. Μηνακάκης Βασίλης (επιμ.) 2009 Η Καθημερινή
636 1941. Η Ιαπωνία κυριαρχεί στον Ειρηνικό. Θρίαμβος του ανατέλλοντος ηλίου. Μηνακάκης Βασίλης (επιμ.) 2009 Η Καθημερινή
637 7/12/1941. Περλ Χάρμπορ "η ημέρα της ντροπής". Τα δύο κύματα των ιαπωνικών επιθέσεων. Μηνακάκης Βασίλης (επιμ.) 2009 Η Καθημερινή
638 1941. Το σοβιετικό τείχος σταματά τους Ναζί. Μονομαχία μέχρι θανάτου. Μηνακάκης Βασίλης (επιμ.) 2009 Η Καθημερινή
639 1940-1941. Ο πόλεμος φτάνει στα Βαλκάνια. Εισβολή στη Γιουγκοσλαβία, την ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. Μηνακάκης Βασίλης (επιμ.) 2009 Η Καθημερινή
640 Ιούλιος-Οκτώβριος 1940. Η Βρετανία αντιστέτκεται στο σφυροκόπημα του Χίτλερ. Η RAF βάζει φρένο στα επεκτατικά όνειρα του Χίτλερ. Μηνακάκης Βασίλης (επιμ.) 2009 Η Καθημερινή
641 1940-1941. Ο Μουσολίνι ονειρεύεται μια νέα αυτοκρατορία. Οι Βρετανοί επεκτείνουν τη δράση τους στην έρημο. Μηνακάκης Βασίλης (επιμ.) 2009 Η Καθημερινή
642 Modern Submarine Warfare. Miller David, Jordan John 1987 Salamander Books
643 War on the High Seas. Lewis Stephanie A. 2004 Time-Life
644 Blitzkrieg. Ο κεραυνοβόλος πόλεμος. Τσόρβας Γιώργος   Compupress
645 ΕΔΕΣ. Άγνωστες πτυχές από την ιστορία της οργάνωσης. Παπαφλωράτος Ιωάννης Σ. 2007 Εκδόσεις Περισκόπιο
646 Η Ελλάς του 1910-1920. Ιστορική μελέτη. Τόμος δεύτερος. Βεντήρης Γεώργιος 1970 Ίκαρος
647 The Encyclopedia of Modern Military Aircraft. Eden Paul (ed.) 2004 Silverdale Books
648 Uniforms of the NSDAP. Uniforms-Headgear-Insignia of the Nazi Party. Clark Jeff 2007 Schiffer Publishing
649 The Boer War 1899-1902. Smurthwaite David 1999 Hamlyn
650 Hitler Youth. Growing up in Hitler's shadow. Campbell Bartoletti Susan 2005 Scholastic Nonfiction
651 A New Illustrated History of the Nazis. Minerbi Alessandra 2005 Davis & Charles
652 Jane's Guns Recognition Guide. Hogg Ian 2000 Harper Collins
653 The Rise and Fall of the Third Reich. The illustrated chronicle of Hitler's life and times 1917-1945.   1997 Greenwich Editions
654 Endurance Techniques. McNab Chris 2001 Chancellor Press
655 Weapons Through the Ages. Reid William 1984 Peerage Books
656 Ιστορία της Κατοχής1941-44. 5. Γερμανική και ιταλική κατασκοπεία. Κούκουνας Δημοσθένης 2010 Εκδόσεις Μέτρον
657 American Military Aircraft. A century of innovation/ Winchester Jim (ed.) 2005 Grange Books
658 The Waterloo Companion. Adkin Mark 2001 Aurum Press
659 The First World War. An illustrated history. Keegan John 2001 Hutchinson
660 Great Battles of World War II. MacDonald John 1986 Angus Books Ltd
661 The Second World War in the Far East. Willmot H.P. 2000 Cassell & Co
662 Mongols, Huns and Vikings. Nomads at war. Kennedy Hugh 2002 Cassell & Co
663 Great Battlefields of the World. MacDonald John 1987 Angus Books Ltd
664 World War II Jungle Warfare Tactics. Bull Stephen 2007 Osprey Publishing
665 World War II Infantry Tactics. Company and battalion. Bull Stephen 2005 Osprey Publishing
666 World War II Infantry Anti-tank Tactics. Rottman Gordon L. 2005 Osprey Publishing
667 The defence and Fall of Greece 1940-41 John Carr 2013 Pen@Sword
668 The Encyclopedia of Modern Military Jets. Combat aircraft from 1945 to the present day. Jackson Robert 2003 Silverdale Books
669 Armas de apoyo y equipo de combate. Diez Octavio 2000 Lema
670 Combat Guns. Bishop Chris, Drury Ian 1987 Temple Press
671 M4 Sherman at War. green Michael, Brown James D. 2007 Zenith Press
672 Το ημερολόγιο ενός βαρυποινίτη. Μπαλέρμας Ευάγγελος 1980 Κέδρος
673 Κι άστραψε φως η Ακροναυπλία. Μπαρτζιώτας Βασίλης Γ. 1977 Σύγχρονη Εποχή
674 1936-1946: Δύο επαναστάσεις και αντεπαναστάσεις στην Ελλάδα. Β΄τόμος. Richter Heinz 1975 Εξάντας
675 1936-1946: Δύο επαναστάσεις και αντεπαναστάσεις στην Ελλάδα. Α΄τόμος. Richter Heinz 1975 Εξάντας
676 Η πρώτη σταδιοδρομία του ελληνικού προλεταριάτου και τα άρθρα: ο επαγγελματικός αγών του ελληνικού προλεταριάτου - Οι αγρότες στην Ελλάδα. Georges Haupt, Συμβολή στην ιστορία της Φεντερασιόν. Μπεναρόγιας Αβραάμ 1975 Εκδόσεις Ολκός
677 Stealth Warplanes. Richardson Doug 1989 Salamander
678 Flight. 100 yaers of aviation. Grant R.G. 2002 Dorling Kindersley Ltd
679 Germany at War. Unique colour photographs of the Second World War. Forty George 2003 Carlton Books
680 The World's Great Rifles. Ford Roger 1998 Brown Books
681 Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος σε εικόνες. Τόμος 1. Pimlott John 2010 Εκδόσεις Περισκόπιο
682 The World's Great Machine Guns from 1860 to the Present Day. Ford Roger 1999 Brown Books
683 28 Οκτωβρίου 1940. 70 χρόνια μετά. Κατσίγερας Μιχάλης Ν. (επιμ.) 2010 Η Καθημερινή
684 Modern Fighting Helicopters. Gunston Bill, Spick Mike 1986 Salamander
685 The World's Most Powerful Rifles and Handguns. Adam Robert 1991 The Apple Press
686 German Automatic Weapons of World War II. Bruce Robert 1997 Windrow & Greene
687 Δικτατορία. Χρόνια απελπισίας-Αλλαγή χουντικής φρουράς-Ο κληρονόμος της χούντας. Γρηγοριάδης Φοίβος Ν. 1977 Εκδόσεις Νεόκοσμος
688 Βασιλευομένη στρατοκρατία. Λίγη δημοκρατία-Η αποστασία-Βασιλική δικτατορία. Τόμος δωδέκατος. Γρηγοριάδης Φοίβος Ν. 1976 Εκδόσεις Νεόκοσμος
689 Βασιλευομένη στρατοκρατία. Κυβερνήσεις του Κέντρου με κράτος της Δεξιάς-Από τον στρατάρχη στον αστράτευτο-Καραμανλικά πραξικοπήματα και ανένδοτος. Τόμος ενδέκατος. Γρηγοριάδης Φοίβος Ν. 1975 Εκδόσεις Νεόκοσμος
690 Partisans and Guerillas. Bailey Ronald H. 1980 Time-Life Books
691 The Second Front. Botting Douglas   Time-Life Books
692 Η προπαγάνδα κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Κωτούλας Ιωάννης 2006 Στρατιωτική Ιστορία
693 Ιστορία της Κατοχής1941-44. 6. Οι Ιατλοί στην Ελλάδα. Κούκουνας Δημοσθένης 2010 Εκδόσεις Μέτρον
694 The Weimar Republic through the lens of the press. Neubauer Hendrik (ed.) 2000 Konemann
695 Modern Sporting Guns. Stevenson Jan 1988 Salamander
696 The Experience of World War I. Winter J.M. 2003 Greebwich Editions
697 Firefight! The history of personal firepower. Newark Peter 1989 David & Charles
698 The Illustrated Encyclopedia of Rifles and Machine Guns. Fowler Will, Sweeney Patrick 2007 Lorenz Books
699 The Aviation Factfile Concept Aircraft. Prototypes, X-planes and experimental aircraft. Winchester Jim (ed.) 2005 Grange Books
700 Warplanes of the Future. The most exciting combat aircraft being designed today to face the threat of wars tomorrow. Gunston Bill 1989 Salamander
701 The Encyclopedia of Tanks & Armoured Fighting Vehicles From World War I to the Present Day. Bishop Chris 2006 Grange Books
702 The British Century. A photographic history of the last hundred years. Moynahan Brian 1999 Seven Dials
703 The Chinese Century. A photographic history. Spence Jonathan, Chin Annping 2002 Cassell Paperbacks
704 The World's Great Handguns from 1450 to the Present Day. Ford Roger 1997 Brown Books
705 Military Aircraft 1914 to the Present Day. Jackson Robert, Winchester Jim 2004 Grange Books
706 The Faces of World War I. Arthur Max 2007 Cassell Illustrated
707 US Army Tank Crewman 1941-45. European theater of operations 1944-45. Zaloga Steven J. 2004 Osprey Publishing
708 Bombers of World War II. Donald David (ed.) 1998 Grange Books
709 Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Επίσημα κείμενα. Τόμος δεύτερος 1925-1928.     Σύγχρονη Εποχή
710 The Wolf Packs. Hyslop Stephen G. 2004 Time-Life
711 Ε.Α.Ο.Κ. Εθνικαί Αντικομμουνιστικαί Ομάδες Κυνηγών. Οι αετοί της Μάνης. Ήρωες ενός μεγαλειώδους αγώνος, θύματα μιας απεχθούς συκοφαντίας. Τριανταφύλλου Σπύρος 2002 Εκδόσεις Λόγχη
712 Great Commanders and Their Battles. Livesey Anthony 1987 Chartwell Books
713 American Warplanes of World War II. Donald David (ed.) 2001 Grange Books
714 War in Focus. Brewer Paul 2005 Carlton Books
715 Modern Small Arms. Hogg Ian V. 1994 Chartwell Books
716 The Military Jets Aircraft Guide. Donald David (ed.) 1998 Chartwell Books
717 Worl War II Commandos. Miller Russell 2004 Time-Life
718 The World's Elite Forces. The men, weapons and operations in the war against terrorism. Lang Walter N. 1987 Salamander Books
719 Μάχες & Στρατιώτες. Δημινιαίο περιοδικό ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας.   2012  
720 The Great Book of Guns. An illustrated history of military, sporting and antique firearms. McNab Chris (ed.) 2004 Greenwich Editions
721 Fighters of World War II. Donald David (ed.) 1998 Grange Books
722 Κάτω απ' τη μπότα της δικτατορίας. 4η Αυγούστου ("Αίγινα"). Μπίρκας Κώστας 1966 Μέλισσα
723 Chariots of Fire. Kaplan Philip 2003 Aurum Press
724 Deadly Fighting Skills of the World. Crawford Steve 1997 Sidgwick & Jackson
725 The Battle. Overy Richard 2000 Penguin Books
726 The Second World War in the West. Messenger Charles 2000 Cassell & Co
727 Οι μεγάλες ανασυγκροτήσεις 1900-1930-1950. Η ανάκαμψη της Ελλάδας μετά τις οικονομικές θύελλες του 20ού αιώνα.   2000 National Geographic
728 The Cold War Experience. Friedman Norman 2005 Carlton Books
729 War at Sea in the Age of Sail 1650-1850. Lambert Andrew 2000 Cassell & Co
730 The Russian Century. A photojournalistic history of Russia in the twentieth century. Moynahan Brian 1999 Seven Dials
731 No End Save Victory. Cowley Robert (ed.) 2002 Cassell & Co
732 Ακροναυπλία (θρύλος και πραγματικότητα). Μανούσακας Γιάννης 1975 Κ. Καπόπουλος
733 Ιδεολογική πάλη ανάμεσα στο Κ.Κ.Ε. και στις παραφυάδες του ελληνικού τροτσκισμού 1946-1947.     Εκδόσεις του Λαού
734 The Aviation Factlife Biplanes, Triplanes & Seaplanes. Winchester Jim (ed.) 2004 Thunder Bay Press
735 Ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Σολάρο Αντόνιο 1975 Πλειάς
736 Η Ελλάς του 1910-1920. Ιστορική μελέτη. Τόμος πρώτος. Βεντήρης Γεώργιος 1970 Ίκαρος
737 Masters of the Battlefield. The world's greatest military commanders and their battles, from Alexander the Great to Schwarzkopf. Thompson Julian 2007 Carlton Books
738 Εμπρός της Ελλάδος παιδιά. Greece in World War II. Μαμάης Ανδρέας   FM Records
739 The Napoleonic Wars Experience. Holmes Richard 2006 Andre Deutsch
740 Churchill at War 1940-1945. His 'finest hour' in photographs. Gilbert Martin 2003 Carlton Books
741 The Great Book of Modern Warplanes. Spick Mike (ed.) 2003 Greenwich Editions
742 Mechanized Warfare. Dunstan Simon 2005 Chartwell Books
743 Tanks and Other Fighting Vehicles. Hutchins Ray 2005 Bounty Books
744 Handbook of Great Aircraft of WW II. Price Alfred, Spick Mike 2004 Abbeydale Press
745 Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας στην πάλη κατά του φασισμού και του πολέμου. Επίσημα κείμενα. Τόμος τέταρτος 1934-1940.   1974 ΚΚΕ (Εσωτερικού)
746 Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Επίσημα κείμενα. Τόμος τρίτος 1929-1933.   1975 Σύγχρονη Εποχή
747 Ρούσος Ανδρέου Κούνδουρος 1891-1944. Παυλάκης Γιάννης 1993 Ελληνικές Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
748 Victory in Europe. Simons Gerald 2004 Time-Life
749 Geo Epoche. Das magazin fur Geschichte.   2005-  
750 Στρατιωτική Ιστορία. Μηνιαίο περιοδικό για την ελληνική και παγκόσμια στρατιωτική ιστορία.   2001-2010  
751 Panzer. Όπλα και πολεμιστές από την αρχαιότητα έως σήμερα.   2007  
752 Purnell's History of the Second World War. New monthly edition.   1979-1980 Phoebus Publishing-BPC Publishing
753 Πόλεμος και Ιστορία. Μηνιαίο περιοδικό πολεμικής ιστορίας.   2006-2009  
754 Medieval History.   2004  
755 Μικρός Ήρως, ο. Ανεμοδουράς Στέλιος 1985 Περιοδικός Τύπος
756 BBC History Magazine.   2008-2009  
757 Ιστορικά Θέματα.   2004-2010  
758 History Today.   2004  
759 Ιστορία Εικονογραφημένη.   2010 Πάπυρος
760 Ultimate Spy. Melton H. Keith 2002 DK
761 History of World War II, the.   1983-  
762 Τότε… Μηνιαίο περιοδικό για την ελληνική ιστορία.   1983-2008  
763 FlyPast. Britain's top-selling aviation monthly.   2002-2004  
764 Flight Journal.   2004  
765 Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Διμηνιαίο περιοδικό για τον Β' παγκόσμιο Πόλεμο.   2007-2008  
766 2e Guerre Mondiale. Axe vs Allies. Une guerre, deux visions.   2005-2008  
767 L'artillerie allemande 1914-1918. Dutrone Christophe 2005 Batailles
768 Batailles. L'histoire militaire du Xe siecle.   2005-2006  
769 Britain at War. A history of conflict. Britain's best selling military history monthly.   2010-2011 Key Publishing Ltd
770 Αρχειοτάξιο. Περιοδική Έκδοση των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας.   1999-2005 ΑΣΚΙ-Θεμέλιο
771 The Taming of the West. The Age of the Gunfighter. Men and weapons on the frontier 1840-1900. With artifacts from the Gene Autry Western Heritage Museum and the Buffalo Bill Historical Center. Rosa Joseph G. 1993 Smithmark
772 Μεγάλη οχτωβριανή σοσιαλιστική επανάσταση. Με οδηγό την ολοζώντανη πείρα της στην πάλη του σήμερα.   2011 Ριζοσπάστης
773 Η 28η Οκτωβρίου 1940. Τα τρία γράμματα του Νίκου Ζαχαριάδη.   2011 Ριζοσπάστης
774 Ιστορία για σας.   1971-1973  
775 Χίτλερ. Το ημερολόγιο του καταφυγίου. Χονδροματίδης Ιάκωβος Π. 2009  
776 1938 Hitler's Gamble Giles Macdonogh 2009 Constable
777 Ο Ξεχασμενος στρατιωτης Guy Sajer 2005 Ιωλκος
778 Flyboys James Bradley 2004 Back Bay Book
779 Προσπαθειαι αξιαι Τιμης. Τα Φασιστικα Κινηματα στην Ελλαδα του Μεσοπολεμου Π. Ι. Στεριωτης 2003 Λογχη
780 Η Ζωη της Κατοχησ και τα Ταγματα Ασφαλειας Βασιλειου Σταυρογιαννοπουλου 1966 Λογχη
781 Ελληνες εναντιον Ελληνων. Ο Κοσμος των Ταγματων Ασφαλειας στην κατοχικη Θεσσαλονικη 1941-1944 Στρατος Ν. Δορδανας 2006 Επικεντρο
782 Οι αλλοι Καπετανιοι Νικος Μαραντζιδης 2006 Εστια
783 Τασκένδη. 30 χρόνια προσφυγιά. Γιατρουδάκης Στέλιος   Διογένης
784 All Hell Let Loose The World at War 1939-1945 Max Hastings 2011 Harper Press
785 The Library of the Bizarre and Extraodinary Disaster.   1975 Phoebus Publishing, BPC Publishing
786 Handguns 1870-1978. Hogg Ian, Batchelor John 1978 Phoebus Publishing
787 Στρατοί και Τακτικές. (Περιοδικό στρατιωτικής ιστορίας).   2010-2012  
788 1945. e la victoire des Allies au debut de la Guerre Froide.   2006  
789 Spiegel. Special. Hitlers Krieg. Sechs Jahre, die die Welt erschuttern.   2005-2011  
790 Ελληνικά αεροσκάφη Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ανεμοδουρά Ναταλία (επιμ.)   Aviation Publications
791 Soixante ans apres 8 mai 1945. La victoire finale.   2005  
792 Σμηναγός Βασίλειος Βασιλειάδης. Η ζωή και η δράση του έλληνα άσου της RAF (1920-1945). Δαλασσηνός Άγγελος Ν. 2007 Αμυντική Γραμμή
793 World War II. The Road to Dunkirk. Darman Pete (ed.) 2010 The Brown Reference Group
794 Worl War II.   2007-2011  
795 War Machine.   1984 Orbis Publishing Ltd
796 War in the Air 1939-1945.   1989-1990  
797 Unsolved. Jim Thompson Lost in the Jungle.   1984 Orbis Publishing Ltd
798 War in Peace 1945-1983.   1983 Orbis Publishing Ltd
799 The Consolidated B-24 Liberator. Johnsen Frederick A. 1996 Specialty Press Publishers & Wholsalers
800 El ALAMEIN 1942. The Axis' major defeat in Africa. Stavropoulos D., Vourliotis S., Parathiras K. et al. 2008 Periscopio Publications
801 Handguns 1300-1870. Hogg Ian, Batchelor John 1979 Phoebus Publishing
802 An Illustrated Examination of Advanced Technology Warfare. A detailed study of the latest weapons and techniques fro warfare today and into the 21st century. Friedman Richard S., Miller David, Gunston Bill et. al. 1985 Salamander
803 Βιογραφικό της ιστορικής διαδρομής και δράσης του υποστρατήγου Γ. Δουράτσου, διοικητή και υπερασπιστή του ιστορικού οχυρού Ρούπελ. Φρέρης Αχιλλέας 2005 Σύνδεσμος Ελλήνων Καθολικών Ηρακλείου Αττικής
804 Το Σώμα της τιμής και της δόξης. Αγώνες και θυσίαι της Βασιλικής Χωροφυλακής.     Εκδόσεις Λόγχη
805 Η Κατοχή και η Αντίσταση στον ελληνικό κινηματογράφο (1945-1966). Ανδρίτσος Γιώργος 2004 Αιγόκερως
806 Pistols & Revolvers. An illustrated history of hand guns from the sixteenth century to the prsent day. Myatt Frederick 1989 Tiger Books International
807 Τα Νοεμβριανά στο φως του μαρξισμού.     Εργατική Πρωτοπορία
808 Τα ελληνικά συνδικάτα στην πάλη ενάντια στο φασισμό και για την αναξεαρτησία τους. Θέος Κ.   Ειρήνη
809 Ελευθέριος Βενιζέλος. Τόμος τρίτος. Εθνική καταστροφή του 1922 και η Β' Ελληνική Δημοκρατία (1924-1935). Πουρνάρας Δημήτρης   Ελεύθερος
810 Η παρωδία της δίκης των δοσιλόγων και η αυτοκαταδίκη της δεξιάς. Αποστόλου Λευτέρης 1945 Ο Ρήγας
811 Ο εσωτερικός αγ΄βνας πριν και κατά την επανάσταση του 1821. Τόμος τρίτος. Σταματόπουλος Τάκης. Α. 1973 Κάλβος
812 Ο εσωτερικός αγ΄βνας πριν και κατά την επανάσταση του 1821. Τόμος δεύτερος. Σταματόπουλος Τάκης. Α. 1972 Κάλβος
813 Ο εσωτερικός αγ΄βνας πριν και κατά την επανάσταση του 1821. [Α΄ τόμος]. Σταματόπουλος Τάκης. Α. 1971 Κάλβος
814 Πόλεμος 1940-41. Οι εφημερίδες της εποχής. Τα πρωτοσέλιδα του αθηναϊκού τύπου 28 Οκτωβρίου 1940-27 Απριλίου 1941. Λεονταρίτης Γιώργος Α. 2005 Εκδόσεις Μέτρον
815 Ultimate Aircraft. Jarrett Philip 2000 Dorling Kindersley
816 The Gunfighters. Trachtman Paul 1974 Tim-Life Books
817 The Intelligence War. Penetrating the secret world of today's advanced technology conflict. Kennedy William V. 1987 Salamander
818 Weapons of the Gulf War. Smith Graham (ed.) 1991 Salamander
819 Rifles of the World. Achard Olivier 1994 Chartwell Books Inc.
820 The Directory of Modern Military Weapons. Bishop Chris (ed.) 1999 Greenwich Editions
821 Jane's Supermarine Spitfire. Oliver David 1999 Harper Collins Publishers
822 Introducing Fascism and Nazism. Hood Stuart, Jansz Litza 2000 Icon Books Ltd
823 Absolute Victory. America's greatest generation and their Worl War II triumph. Knauer Kelly (ed.) 2005 Time
824 D-Day. 24 Hours That Saved the World. Knauer Kelly (ed.) 2004 Time
825 Hitler's Terror Weapons. The price of vengeance. Irons Roy 2003 Collins
826 Αναμνήσεις. Εξήντα χρόνια κάτω απ' τη σημαία της Σοσιαλιστικής Επανάστασης. Τόμος Β΄. Το κίνημα της αντίστασης και ο επαναστατικός ντεφαιτισμός. Στίνας Α. 1977 Εκδόσεις Βέργος
827 The Gestapo. A history of Hitler's secret police 1933-45. Butler Rupert 2004 Pen & Sword Books Ltd
828 The Aviation Factfile. Modern Military Aircraft. Winchester Jim (ed.) 2005 Grange Books
829 Blitz.      
830 A Collector's Guide to Swords, Daggers & Cutlasses. Weland Gerald 1991 The Apple Press128
831 Berlin 1945. The collapse of the "Thousand-Year" Reich. Stavropoulos D., Vourliotis S., Terniotis, J. et al. 2009 Periscopio Publications
832 Παγκόσμια Ιστορία.   2004-2009 Ιστορικά Θέματα
833 Ο αεροπορικός πόλεμος πάνω από την Ελλάδα (1940-1944). Τόμος 2: Από τη μάχη της Κρήτης έως την ολοκληρωτική κυριαρχία των Συμμάχων στους ελληνικούς ουρανούς. Σπανός Βασίλης (επιμ.) 2010 Εκδόσεις Περισκόπιο
834 Ο αεροπορικός πόλεμος πάνω από την Ελλάδα (1940-1944). Τόμος 1: Από τις παραμονές του ελληνοϊταλικού πολέμου έως την κατάληψη της ηπειρωτικής Ελλάδας από τους Γερμανούς. Σπανός Βασίλης (επιμ.) 2010 Εκδόσεις Περισκόπιο
835 Άγνωστες πτυχές του ελληνοϊταλικού πολέμου. Σπανός Βασίλης (επιμ.) 2009 Εκδόσεις Περισκόπιο
836 "Λυκάνθρωποι" οι τελευταίοι υπερασπιστές του Γ' Ράιχ. Χονδροματίδης Ιάκωβος Π. 2010 Εκδόσεις Περισκόπιο
837 Γερμανικά τεθωρακισμένα Πάντσερ. Οι μηχανοκίνητες λεγεώνες του γερμανικού στρατού. Δημόπουλος Παύλος Δ., Ψαρουλάκης Γεώργιος Σ.   Compupress
838 Monty's Men. The British soldier and the D-Day campaign. Humphrys Julian 2004 National Army Museum
839 Island of Terror. Battle of Iwo Jima. Hama Larry 2006 Osprey Publishing
840 Day of Infamy. Attack on Pearl Harbor. White Steve 2007 Osprey Publishing
841 Ο ηρωικός Μάης της Θεσσαλονίκης του '36. Χρονικό. Κουζινόπουλος Σπύρος (επιμ.) 1976 Σύγχρονη Εποχή
842 Κλεοπάτρα. Η ελληνίδα βασίλισσα της Αιγύπτου. Δεληγιάννης Περικλής 2009 Εκδόσεις Περισκόπιο
843 Τα κόκκινα αστέρια. Η ιστορία της σοβιετικής Αεροπορίας 1917-91. Σιατράς Βασίλης 2005 Εκδόσεις Περισκόπιο
844 Στρατιωτική Ιστορία. Σειρά Μεγάλες Μάχες. Πανέλης Σταύρος (επιμ.) 2002-2010 Περισκόπιο
845 V-J Day. America's World War II triumph in the Pacific. Knauer Kelly (ed.) 2005 Time
846 Crete 1941. Germany's lighting airborne assault. Antill Peter D. 2005 Osprey Publishing
847 Βασιλική δυναστεία 1863-1973. Κούκουνας Δημοσθένης (επιμ.) 2007 Εκδόσεις Μέτρον
848 Leibstandarte Hitler's Elite Bodyguard. Sharpe Michael, Davis Brian L. 2002 Ian Allan
849 Όπλα των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913. Ρούσκας Ιωάννης Γ., Δέγλερης Βασίλειος Ι., Μυλωνάς Ιωάννης Π. 1993 Πολεμικό Μουσείο
850 Jagdflugzeuge der deutschen Luftwaffe 1935-1945. Ringstetter Herbert 2011 GeraMond
851 Έξι περί τύπου ενότητες. Τσακνιάς Γιώργος (επιμ.) 2002 ΕΛΙΑ
852 The West from Lewis and Clark to Wounded Knee: thw turbulent story of the settling of frontier America. Davis William C., Rosa Joseph G. (eds.) 1997 Tiger Books International
853 The Hulton Getty Picture Collection. Camera in Conflict. Armed conflict. Fox Robert 1996 Koenemann
854 The Wild West.     Tim-Life Books
855 The Empire Falls. Battle of Midway. White Steve 2006 Osprey Publishing