Αγώνες των Ελλήνων 1897-1947. Ο μισός αιώνας που ολοκλήρωσε την Ελλάδα μέσα από το Φωτογραφικό Αρχείο του Πολεμικού Μουσείου. Τόμος δεύτερος.

Αγώνες των Ελλήνων 1897-1947. Ο μισός αιώνας που ολοκλήρωσε την Ελλάδα μέσα από το Φωτογραφικό Αρχείο του Πολεμικού Μουσείου. Τόμος δεύτερος.