Η πρώτη σταδιοδρομία του ελληνικού προλεταριάτου και τα άρθρα: ο επαγγελματικός αγών του ελληνικού προλεταριάτου – Οι αγρότες στην Ελλάδα. Georges Haupt, Συμβολή στην ιστορία της Φεντερασιόν.

Η πρώτη σταδιοδρομία του ελληνικού προλεταριάτου και τα άρθρα: ο επαγγελματικός αγών του ελληνικού προλεταριάτου – Οι αγρότες στην Ελλάδα. Georges Haupt, Συμβολή στην ιστορία της Φεντερασιόν.