Ε.Α.Ο.Κ. Εθνικαί Αντικομμουνιστικαί Ομάδες Κυνηγών. Οι αετοί της Μάνης. Ήρωες ενός μεγαλειώδους αγώνος, θύματα μιας απεχθούς συκοφαντίας.

Ε.Α.Ο.Κ. Εθνικαί Αντικομμουνιστικαί Ομάδες Κυνηγών. Οι αετοί της Μάνης. Ήρωες ενός μεγαλειώδους αγώνος, θύματα μιας απεχθούς συκοφαντίας.