Αναμνήσεις. Εξήντα χρόνια κάτω απ’ τη σημαία της Σοσιαλιστικής Επανάστασης. Τόμος Β΄. Το κίνημα της αντίστασης και ο επαναστατικός ντεφαιτισμός.

Αναμνήσεις. Εξήντα χρόνια κάτω απ’ τη σημαία της Σοσιαλιστικής Επανάστασης. Τόμος Β΄. Το κίνημα της αντίστασης και ο επαναστατικός ντεφαιτισμός.

Η πρώτη σταδιοδρομία του ελληνικού προλεταριάτου και τα άρθρα: ο επαγγελματικός αγών του ελληνικού προλεταριάτου – Οι αγρότες στην Ελλάδα. Georges Haupt, Συμβολή στην ιστορία της Φεντερασιόν.

Η πρώτη σταδιοδρομία του ελληνικού προλεταριάτου και τα άρθρα: ο επαγγελματικός αγών του ελληνικού προλεταριάτου – Οι αγρότες στην Ελλάδα. Georges Haupt, Συμβολή στην ιστορία της Φεντερασιόν.

Βασιλευομένη στρατοκρατία. Κυβερνήσεις του Κέντρου με κράτος της Δεξιάς-Από τον στρατάρχη στον αστράτευτο-Καραμανλικά πραξικοπήματα και ανένδοτος. Τόμος ενδέκατος.

Βασιλευομένη στρατοκρατία. Κυβερνήσεις του Κέντρου με κράτος της Δεξιάς-Από τον στρατάρχη στον αστράτευτο-Καραμανλικά πραξικοπήματα και ανένδοτος. Τόμος ενδέκατος.